Bağımlılık (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Fen Bilimleri, Tıp/Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden mezun kişilere bağımlılık alanında multidisipliner eğitim verilen bir programdır. Bu program ile Bağımlılığın farklı alanlarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bağımlılığın farklı alanlarında çalışan uzman yetiştirmek.Kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, uzmanlık bilgisine sahip, alanda aktif görev alabilecek uzmanlar yetiştirmek.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. LUT TAMAM

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET ATA SEÇİLMİŞ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET ATA SEÇİLMİŞ

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

İlgili programdan mezun olan kişilerin, bağımlılık, bağımlılıkta tedavi, rehabilitasyon ve laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesi gibi hususları uluslararası kabul gören standartlara uygun şekilde yapabilen, kendini güncel bilgilerle destekleyebilen ve bağımlılık alanında bilimsel ve akademik çalışmalar sunmak suretiyle söz konusu alana katkı sağlayabilecek kişiler olması amaçlanmaktadır.

Hedef

* Eğitim ve bilimsel araştırmalar yürütmek suretiyle bağımlılık alanında çalışacak insan yetiştirilmesini sağlamak, * Bağımlılık alanında hizmet veren birimlerin uluslararası standartlara uygun olarak yapılanmasına katkıda bulunmak, * Gelişen teknolojiden yararlanılmak suretiyle bağımlılık alanında verilecek olan eğitim ve uygulama programlarının verimliliğini artırmak, * Bağımlılık alanında bilim ve teknolojiye uygun uluslararası hizmet sunmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar Bağımlılık Enstitüleri, Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri, Özel laboratuvarlar, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Kriminal Laboratuvarı, Polis Kriminal Laboratuvarı, Adli Bilimler Enstitüleri, Adliye, Hastaneler, Çocuk İzlem Merkezleri, Çocuk Koruma Birimleri, Hukuk fakültelerinde çalışabileceklerdir .