Maliye

Lisans Programı - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Temel Bilgiler

Maliye biliminin konusunu oluşturan mali olayların, modern toplum hayatının işleyişinde ve devlet yönetiminde çok önemli rol ve etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Mali olayların başlıca özelliklerinden birisi de çok yönlü oluşlarıdır. Bu nedenle maliye bilimi yakın ilişki içinde bulunduğu iktisat, hukuk, sosyoloji, siyasi ve idari bilimler ile diğer bazı bilimlerin bir anlamda kesişme alanları üzerinde bir konumda yer almaktadır. Bu genel çerçeve içerisinde maliye eğitiminin ana amaçları şu şekilde sıralanabilir: Maliye bilimi ile yakından ilgili iktisat, hukuk, sosyoloji, siyasi ve idari bilimler ve diğer alanlara (Kantitatif bilimler dahil) ait temel bilgilerin sağlam bir şekilde elde edilmesi, Yakın alanlara ait bilgilerin, maliye konuları çerçevesinde bir senteze kavuşturulması ve bu yapı içinde ortaya çıkabilecek yeni birtakım özelliklerin kavranması, Maliyenin amaçlarına uygun olarak, yakın alanlara ait bilgilerden teori ve uygulama alanında yararlanabilme ve gerektiğinde söz konusu alanların elemanlarıyla disiplinler arası ortak çalışmalar yapabilme becerisinin kazanılması.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Programın temel amacı; Mali ve ekonomik konularda yeterli bilgi birikimine sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilen,analitik düşünebilen, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HAŞİM AKÇA

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. MELEK AKDOĞAN GEDİK

Amaç

Maliye programının amacı, kamu ve özel sektörde mali, (para ile ilgili) konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmektir. Öğrencilerimizi mezuniyetleri sonrası Vergi Müfettişliği, Banka Müfettişlikleri, Bütçe Uzmanlığı, İdari Yargı Hakimliği, Sayıştay Denetçiliği ve Sermaye Piyasası Uzmanlığı gibi alanlar başta olmak üzere, gerek kamu gerekse özel sektörün her alanında onları en üst kademelere getirecek bilgi birikimi ve donanımını öğrencilerimize kazandırabilmektir.

Hedef

Programın temel hedefi; ülkesine ve insanlığa katkı sağlayacak maliye alanında yetkin eleman yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için bölümümüz ulusal ve uluslararası standartlarda, AB uyumlaştırma süreci kapsamında bilgi, teknik, yöntem ve ders materyali kullanılmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Maliye lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bölümümüzün staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bölümümüzde uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bölümümüzün zorunlu iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bölümümüzün Erasmus ve Farabi kapsamında yurt dışı ve yurt içi değişim olanakları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Kamu kesiminde Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketler, vergi müfettişliği, mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik, mali müşavirlik, belli başlı iş alanlarıdır.