Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans programı öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmalarına, bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans programında bilimsel araştırma ve istatistikle ilgili zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin bireysel ve akademik ilgileri doğrultusunda tercih edebilecekleri alanla ilgili seçmeli dersler bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AHMET DOĞANAY

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. FATMA SADIK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MERAL ATICI

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi BİRSEL AYBEK

Amaç

Programın amacı eğitim sorunlarının farkında olan, bilimsel bilgilere dayalı çözüm önerileri geliştiren, eğitim politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunan, etik değerleri benimsemiş, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, bilimsel bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgileri uygulayarak toplumsal gelişime katkıda bulunan uzmanlar yetiştirmektir.

Hedef

Kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, uzmanlık bilgisine sahip, eğitim ve öğretimin etkililiğinin arttırılmasında aktif görev alabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, Yabancı dil not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Eğitim bilimleri uzmanı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

En az yedi ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS'yi tamamlamak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı bir ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programın değişim olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans programından mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait eğitim, sağlık, adalet, askeri, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında eğitim bilimleri uzmanı, uzman öğretmen, akademik koordinatör, eğitim yöneticisi vb. unvanlarla çalışabilmektedirler. Ayrıca kamu ve özel sektöre ait çeşitli işkollarındaki işyerlerinde insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde görev alabilmektedirler.