Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (II. Öğretim)

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları eğitimini bitiren öğrenciler "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar. Muhasebe meslek elemanı; bir iş yerine bağlı olarak ya da mali müşavirlik mesleği icra eden bürolar ya da kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir. Hemen iş hayatına atılmak isteyen mezunlarımız, mali müşavir ve yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, banka, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak iş imkanı bulabilmektedirler.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten muhasebe meslek elemanı olarak, kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir. Mezunlarımız, başta Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız, bankalar, sigorta şirketleri, turizm, inşaat ve endüstri işletmeleri gibi her türlü özel işletmenin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin dikey geçiş yoluyla eğitimlerini lisans düzeyine tamamlamaları için çok geniş olanaklar sağlanmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. SELMAN TEZEKİCİ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. SELMAN TEZEKİCİ

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. SELMAN TEZEKİCİ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. SELMAN TEZEKİCİ

Amaç

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Hedef

Öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı derslerle öğrendikleri muhasebeyi, bilgisayarda uygulama becerisini kazanarak, muhasebecilik konusunda mesleki yeterlilik kazanmalarını sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilgili meslek liseleri (Ticaret Liseleri ve Maliye Meslek Liseleri) ve diğer lise mezunu öğrenciler "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi" (ÖSYM) tarafından yapılan "Yükseköğretime Geçiş Sınavı" (YGS) sonuçlarına göre belirlenir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Muhasebe Elemanı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencinin kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarmış olması, diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorunludur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerine dikey geçiş yapılabilir. Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finansman Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Öğretmenliği İktisat Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Çalışma Ekonomisi Maliye Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sermaye Piyasası Sigortacılık Sigortacılık ve Risk Yönetimi Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yönetim ve Bilişim Sistemleri İşletme Enformatiği Lojistik Yönetimi

Staj

Öğrencilerin 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır. Stajlar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bürolarında ve özel ve kamu kesimi işletmelerin muhasebe departmanlarında yaparlar.

Uygulamalı Ders

Bu program öğretim planında uygulamalı dersler yer almaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yan anadal/Çift anadal sunulmaktadır.

İstihdam Olanakları

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, başta Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız, bankalar, sigorta şirketleri, turizm, inşaat ve endüstri işletmeleri gibi her türlü özel işletmenin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca şartlarını sağladıkları taktirde kamu sektöründe de görev alabilirler.