Translasyonel Tıp (İngilizce) (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Sağlıkta ve hastalıkta temel moleküler ve hücresel mekanizmaların bütünsel bir perspektifle irdelemeyi, temel araştırmalar ve klinik araştırmalar konusunda bütünsel bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Türkçe tezli yüksek lisans programıdır. Translasyonel Tıp disiplinlerarası yapısı gereği; Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji gibi temel bilimler, Klinik bilimler (tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık) ve mühendislik bilimlerininin (Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik) katkılarıyla gelişen bir alandır. Translasyonel Tıp İngilizce Tezli Yüksek Lisans programı bu alanda; yüksek lisans düzeyinde gerekli bilgi ve beceriler ile donanmış, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilen, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek yönlendirebilen ve çalışmalarında etik kurallara dikkat eden bilim insanları yetiştirmeye yönelik bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Translasyonel Tıp, temel araştırmaların laboratuvarda yapılan keşiflerden çıkarak gerçek klinik uygulamalara doğru ilerlediği bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Translasyonel Tıp birçok bilim dalının bir arada çalışmasını gerektiren disiplinlerarası bir alandır ve temel araştırmalar ile klinik araştırmalar arasında bir köprü görevi görür. Klinikte çalışılmaya ihtiyaç duyulan alanlara yönelik temel çalışmaları ya da temel çalışmaların klinik uygulamalarını mümkün kılar. Disiplinlerarası araştırmalarda, farklı anabilim dallarından farklı bilim insanlarının mevcut bir probleme farklı bakış açılarıyla bakmasındansa hem temel bilimler hem klinik bilimler hem de mühendislik bakış açılarını birleştirmiş bilim adamlarının yetişmesi problemlerin çözümünde daha kısa sürede daha uzun yol kat edilmesi anlamına gelecektir. Bu nedenle, Translasyonel Tıp Anabilim Dalı İngilizce Yüksek Lisans programında, yukarıda adı geçen bilim dallarında disiplinlerarası olarak planlanmış bir müfredat yürütülmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. BEHİCE DURGUN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. Yasemin SAYGIDEĞER

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Yasemin SAYGIDEĞER

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Translasyonel Tıp İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerin Tıp alanına özgü temel, klinik ve mühendislik alanlarında uzmanlaşmasını, bu alanlarda bilimsel araştırma yapabilme, yeni bulgulara ulaşabilme ve bunları yorumlayıp yayınlayabilme yetisini kazanmasını, öğrendiklerini aktarmasını, bilgi ve yetkinliklerini etik ilkeler çerçevesinde toplum yararına uygulamasını, bilgisini paylaşmasını ve Tıp alanına yenilikler getirmesini amaçlamaktadır.

Hedef

• Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için yenilikçi, uygun maliyetli tanı ve tedavi ürünleri geliştirmek. • Kendine güvenen, deneyimli ve odaklı lisansüstü öğrencileri gelişmiş ülkeler düzeyinde lider bilim insanı olmaları için yetiştirmek • Ekip çalışmalarını ve disiplinler arası bilimi teşvik ederek Çukurova Üniversitesi içindeki bölümler, merkezler ve enstitüler arasında klinik ve translasyonel araştırmaların entegrasyonunu geliştirmek • Bilim insanlarını Translasyonel Tıp alanında yüksek nitelikli araştırmalar yapmaları için desteklemek • CUTAM (Çukurova Üniversitesi Translasyonel Araştırma Merkezi) kurulması için gerekli altyapı çalışmalarında bulunmak ve Translasyonel alanda araştırma yapılmasını kolaylaştırmak için gerekli ortam ve destekleri sağlamak

Kayıt Kabul Koşulları

Translasyonel Tıp İngilizce Tezli Yüksek Lisans programına, Translasyonel Tıp ile ilişkili olan farklı Anabilim Dallarından (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri ile sağlık ve fen bilimlerinin diğer alanlarında lisans eğitimini tamamlamış) adaylar başvurabilirler. Translasyonel Tıp Yüksek Lisans programına başvuracak adayların programa kabul edilebilmeleri için "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ndeki Yüksek Lisans Programı öğrenci kabul esaslarında belirtilen nitelikleri taşımaları ve kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekmektedir. Uluslararası öğrenciler " ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ"ne göre ve kayıtlarını yapmak koşuluyla kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Translasyonel Tıp İngilizce Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı) derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

"Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ndeki "Yüksek Lisans Programında Diploma" Başlığında belirtilen kurallar

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj dersi yok

Uygulamalı Ders

Bazı teorik derslerin laboratuvar uygulamaları ve laboratuvar dersleri bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş Yeri Eğitimi yok

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi Programları ile YÖK'ün eşlenik alan olarak belirlediği Üniversiteler

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar yurt içinde ve yurt dışında akademik kariyerlerine (doktora programlarına) devam edebilecekleri gibi sağlık alanı ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda iş olanağı bulabilirler.