Psikoloji

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi


Temel Bilgiler

Psikoloji Lisans Programımızın amacı, insanların düşünce, duygu ve davranışlarının altında yatan mekanizmaları anlamaktır. Lisans programımız bilim ve uygulamanın bütünleştirilmesine dayanan “Bilim İnsanı- Uygulamacı Modeli”ni temel almaktadır. Bu modelde, önemli psikolojik kavramların, teorilerin ve deneysel bulguların gösterilmesinin yanı sıra psikolojik kavramların ve teorilerin araştırılması ve gerçek yaşam şartlarına uygulanması becerisi de kazanılmaktadır. Genel olarak, psikoloji lisans programımız psikolojinin gelişim, sosyal, deneysel ve klinik psikoloji gibi başlıca alt uzmanlık alanlarında temel düzeyde bilgi ve beceri kazanan psikologların yetişmesi için planlanmıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Psikoloji Lisans Programımız, kendisini ve diğer insanları daha iyi tanıyan ve ilgili alanlarda uzmanlığından yararlanılabilecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Psikoloji zihin, beyin ve davranış bilimidir. Çok yönlü bir disiplin olan psikoloji bir çok alt çalışma alanlarını içermektedir. Bunlardan bazıları; insan gelişimi, fizyolojik psikoloji, endüstri psikolojisi, deneysel psikoloji, spor psikolojisi, klinik psikoloji, nöropsikoloji, bilişsel nörobilim, sosyal psikoloji, eğitim psikolojisi, bilişsel ve davranışsal psikolojidir. Sonuç olarak, psikoloji programı pek çok alana hizmet etmektedir. Psikoloji programımızın amacı, tüm alt alanlarda uzmanlaşma için gereken alt yapı eğitiminin tamamlanmasıdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi MELTEM GULER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ESEF ERCÜMENT YERLİKAYA

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MELTEM GULER

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MELTEM GULER

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi MELTEM GULER

Amaç

Psikoloji Lisans Programı’nın amacı, kendisini ve diğer insanları daha iyi tanıyan ve ilgili alanlarda uzmanlığından yararlanılabilecek kişiler yetiştirmektir. Bölümümüzdeki psikoloji eğitimi, bilim ve uygulamanın bütünleştirilmesine dayanan “Bilim İnsanı- Uygulamacı Modeli”ni temel almaktadır. Bu model, öğrencilerin, hem bilgiyi üreten birer bilim insanı, hem de bu bilgiyi pratikte kullanan birer uygulamacı olarak yetiştirilmesi ilkesini gözetmektedir. Bilim İnsanı-Uygulamacı Modelin en önemli özelliği, gerçek yaşamdaki beklenti ve gereksinimlere duyarlı olması ve bunları araştırmalarla bilim dünyasına taşıma esnekliğine sahip olmasıdır. Psikoloji, bir ucu biyolojiye diğer ucu benlik, topluluk ve kültüre uzanan çok farklı araştırma alanlarını barındıran bir temel bilim dalıdır. Psikolojinin sağlıkla doğrudan ilişkili olan alanları, “klinik psikoloji”, “nöropsikoloji”, “psikofarmakoloji” ve “sağlık psikolojisi”dir. Bununla birlikte, psikolojinin pek çok başka alanı, doğrudan sağlık hizmetlerinin dışında kalmaktadır. Örneğin, “endüstri-örgüt psikolojisi”, “sosyal psikoloji”, “gelişim psikolojisi”, “deneysel psikoloji”, “psikometri”, “okul psikolojisi”, “adli psikoloji” ve “trafik psikolojisi” gibi farklı uzmanlık alanları bulunmaktadır. Psikoloji bilgilerinin uygulandığı alanlar arttıkça, bu uzmanlık alanlarına yenileri de eklenmektedir. Sonuç olarak, psikoloji programı pek çok alana hizmet etmektedir. Psikoloji bölümünün amacı, tüm alt alanlarında uzmanlaşma için gereken alt yapı eğitiminin tamamlanmasıdır.

Hedef

Programın hedefi psikolojinin uygulama ve araştırma alanlarında çalışmak üzere, kazandığı psikoloji bilgisini yaşamın her alanıyla ilişkilendirebilen bilimsel bakış açısına sahip nitelikli psikologlar yetiştirmektir. Programımızda, alandaki yeni gelişmeleri ve çağdaş psikoloji biliminin bilgisini takip ederek yaşam boyu gelişime istekli olan, toplumun ve insanlığın sorunlarına duyarlı, yeterliliklerinin ve sınırlılıklarının farkında olan, etik uygulamalar yapan, multidisipliner bakış açısı kazanmış yetkin psikologlar yetiştirmek için çalışılmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Psikoloji alanında Lisans Diploması" derecesini ve "Psikolog" unvanını alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programın öğretim planındaki tüm ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde 240 AKTS'yi tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Psikoloji bölümlerinden mezun öğrenciler çok geniş ve çeşitli alanlarda çalışma fırsatına sahiptir. Mezunlarımız devlet hastanelerinde, kliniklerde, rehabilitasyon merkezlerinde, anaokullarında, sosyal servislerde, aile mahkemelerinde, insan kaynakları bölümlerinde, diyaliz merkezlerinde, bakım evlerinde, psiko-teknik değerlendirme merkezlerinde, endüstri kuruluşlarında ve reklamcılık şirketlerinde çalışabilmektedir. Mezunlarımız pedagojik formasyon alırlarsa okullarda rehber öğretmen ve meslek bilgisi dersleri öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca, üniversitelerde bilimsel dereceler alarak (yüksek lisans ve doktora) bir akademik kariyer sürdürebilir.

Staj

Psikoloji Bölümü öğrencileri psikolojinin ilgi duydukları ve ileride çalışmak istedikleri alanlarını tanımak ve tecrübe edinmek amacı ile, bölümümüzün oluşturmuş olduğu staj havuzu içerisindeki kurumlarda veya kendi belirlemiş oldukları kurumlarda staj koordinatörünün önerilerini de dikkate alarak zorunlu ve zorunlu olmayan stajlarını gerçekleştirmektedirler. Staj havuzumuzu genişletmek amacı ile öğrencilerin talepleri doğrultusunda farklı alanlarda hizmet veren pek çok kurum ile protokol süreçleri gerçekleştirilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı staj süresi bir aydır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı Ders Bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift anadal /Yan dal olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Psikoloji bölümlerinden mezun öğrenciler çok geniş ve çeşitli alanlarda çalışma fırsatına sahiptir. Mezunlarımız devlet hastanelerinde, kliniklerde, rehabilitasyon merkezlerinde, anaokullarında, sosyal servislerde, aile mahkemelerinde, insan kaynakları bölümlerinde, diyaliz merkezlerinde, bakım evlerinde, psiko-teknik değerlendirme merkezlerinde, endüstri kuruluşlarında ve reklamcılık şirketlerinde çalışabilmektedir. Mezunlarımız pedagojik formasyon alırlarsa okullarda rehber öğretmen ve meslek bilgisi dersleri öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca, üniversitelerde bilimsel dereceler alarak (yüksek lisans ve doktora) bir akademik kariyer sürdürebilmektedir.