Gıda Mühendisliği

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

1970 yılında kurulmuş olan bölümümüz, 1987 yılında Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1994 yılında ise Gıda Mühendisliği adını almış olup, ülkemizin en köklü bölümlerinden birisidir. Bölümümüzde lisans düzeyinde, 1 yıl İngilizce hazırlıktan sonra en az % 30 İngilizce eğitim programı uygulanmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümü genel olarak gıda hammaddelerinin uygun teknik ve hijyenik koşullarda işlenerek değerlendirilmesi, üretimin optimizasyonu, proses tasarımı, gıda üretiminde kalite ve güvenilirliğin sağlanması, raf ömrünün uzatılması, atıkların değerlendirilmesi, gıda bileşenleri, gıdanın objektif ve duyusal analiz yöntemleriyle besin değerinin, kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Bölümümüzde temel olarak gıda bilimi, teknolojisi ve mühendislik alanlarında dersler verilmekte ve öğrencilerimize teorik derslerin yanında oldukça geniş uygulama yapma olanakları sunulmaktadır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren mezun durumunda olan Bölümümüz öğrencileri, 8. Yarıyılını "Gıda Mühendisliğinde Uygulamalı Mesleki Eğitim (İntörn Mühendislik)" kapsamında gıda işletmelerinde tamamlayacaklardır. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi ile Adana Sanayi Odası arasında “Gıda Mühendisliğinde Uygulamalı Mesleki Eğitimi” protokolü imzalanmıştır. Öğrencilerimiz Erasmus ve Mevlana gibi farklı değişim programlarından yararlanarak eğitim öğretim amacıyla yurtdışına gönderilmektedir. Gıda Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretimin temel amacı, gıda sanayindeki gelişmeleri yakından izleyerek, öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve teknik ve sosyal yönden yeterli yapabilme ve sonuç alabilme yeteneğine sahip gıda mühendisleri yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Güvenli ve kaliteli gıda üretimini, sürekliliğini, kontrolünü sağlayan, sistem tasarımı yapabilen, alanındaki birikimini gıda endüstrisine ve toplumun yararına sunan, meslek etiğine sahip gıda mühendisleri yetiştirmek; yürüttüğü bilimsel projeler, yayınlar ve diğer bilimsel aktivitelerle gıda mühendisliği alanına katkıda bulunmaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HÜSEYİN ERTEN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN BENLİ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN BENLİ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. SERKAN SELLİ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ERDAL AĞÇAM

Amaç

1. Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Programı mezunları kariyerlerini, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında sürdürürler. 2. Meslek alanında lisansüstü eğitimini sürdürürler, üniversitelerin öğretim kadrolarında veya araştırma merkezlerinde/enstitülerinde araştırmacı olarak çalışırlar. 3. Bölüm mezunları girişimci olarak kendi işletmelerini kurarlar.

Hedef

Gıda sanayinin farklı alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanmasında, gıda mühendisliği alanında yapılan bilimsel çalışmalarla ve bu çalışmaların öğrencilere, gıda endüstrisine ve topluma aktarılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu program "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ" göre öğrenci kabul eder.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan ögrencilere Gıda Mühendisliği lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları şarttır. Eğitim-öğretim süresi 4 yıllık fakülte ve yüksekokullarda en az 240 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

-

Uygulamalı Ders

Öğrenciler AKTS üzerinden en az %25 uygulama dersleri almaları durumunda mezun olacaklardır.

İş Yeri Eğitimi

Gıda Mühendisliğinde bir yarı yıl süresince kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda "Gıda Mühendisliğinde Uygulamalı İşyeri Eğitimi (GMİS)" uygulanmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

"Yan Dal Programı Yönergesi" ve "Çift Ana Dal Programı Yönergesi" esas alınarak yapılmaktadır.

İstihdam Olanakları

Kamu ve Özel sektörde Gıda Mühendisi olarak istihdam edilir.