İşletme

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

İşletme doktora programı, özel sektör, kamu kesimi ve akademik camiada yaşanan değişim ve gelişimin yakalanabilmesi adına, işletme alanında uzmanlaşmış kişilerin yetiştirilmesi amacıyla sürdürülen bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İşletme Doktora Programı işletme ile ilgili ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, alanda yaşanan güncel gelişmeleri ve var olan teori ve araştırma bulgularının incelenmesini amaçlamaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DENİZ ZEREN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

İşletme Doktora Programı; öğrencilerin işletme bilimi alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamayı amaç edinmiştir. Programın bir diğer amacı ise mezunların, işletme bilimi alanında araştırmacı ve akademisyen olarak çalışabilecek yetenekleri kazanmalarıdır. Program, mezunlar özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında da yönetici pozisyonlarında çalışabilmelerine olanak verecek teorik ve uygulama alt yapısı kazanmalarını da sağlamaktadır.

Hedef

Programın genel hedefi, öğrencilerin işletme alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra öğrenciler; insan kaynakları, pazarlama, finansman ve kalite yönetimi gibi işletme fonksiyonel alanlarında da genel bilgi birikimine sahip olacaklardır. Program, öğrencilerin, işletme problemlerinin çözümünde uygulanabilecek çağdaş araştırma yöntemlerini anlayıp uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Programın bir başka hedefi de, öğrencilere, işletme problemlerine yaratıcı ve değişim odaklı çözümler getirebilme becerisi kazandırmaktır. Bir diğer program hedefi ise, mezunların, potansiyel öğretim elemanı olarak, işletme konularını öğrencilerine etkin bir şekilde aktarabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için, programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve yeterlilik ile doktora tez sınavında başarılı olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere işletme doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde geçerli şartları sağlamak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş bulunmamaktadır

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır

Uygulamalı Ders

Uygulama dersi bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın Erasmus dahilinde değişim olanağı ve senato tarafından belirlenmiş değişim olanakları söz konusudur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar akademik kariyere yönelebilmekle birlikte, özel sektörde, kamu kuruluşlarında veya danışmanlık şirketlerinde görev alabilmektedirler.