Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Ön Lisans Programı - Pozantı Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler Önlisans Diploması almaya hak kazanmaktadır. Herhangi bir işyerine bağlı olarak veya kendi adına serbest muhasebecilik yapmak isteyenlere geniş imkanlar sunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Program, kamu sektörü ve özel sektörde ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim, yönetim ve organizasyon aşamalarında verimli kararlar alma, yasal mevzuatların ve yönetmeliklerin öngördüğü biçimde muhasebe sürecini yerine getirme, bilgisayarlı muhasebeyi kullanabilme, finansal sektördeki gelişmeleri analiz edebilme, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi gibi becerisi kazandırmaktadır. Mezunlar, finans, muhasebe ve dış ticaret başta olmak üzere ekonomik, ticari ve idari faaliyetleri yerine getiren olan türlü kamu ve özel sektör kurumlarında ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bunun yanında ilgili kriterlerin yerine getirilmesi halinde serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir sıfatı kazanmaktadırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. ORHAN CENGİZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. İLKAY ŞEN

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. ORHAN CENGİZ

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. ORHAN CENGİZ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. ORHAN CENGİZ

Amaç

Programın amacı; kamu ve özel sektörde faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi ve yapılan işlemlerin finansal ve sayısal kontrolü için muhasebe bölümlerinde sorumluluk ve analitik düşünme becerisine sahip, güncel ekonomik gelişmeleri anlayıp yorumlayabilecek nitelikli işgücü yetiştirmektir.

Hedef

Teorik olarak öğrenilen bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesini sağlamak, günümüzün bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler çerçevesinde bilgisayarlı muhasebe sürecine entegrasyonu hızlandırmak, buna ilave olarak sektörün ihtiyaç duyduğu beşeri sermayesi yüksek işgücü yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrenciler, Lise Diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Buna ilave olarak gerekli koşulların sağlanması durumunda yatay geçiş yapılabilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencinin 120 AKTS kredisi ders almış olması ve başarmış olması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorunludur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerine dikey geçiş yapılabilir. - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - İktisat - İşletme - İşletme Bilgi Yönetimi - İşletme Enformatiği - İşletme-Ekonomi - Lojistik Yönetimi - Maliye - Muhasebe - Uluslararası İşletme - Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret - Uluslararası Ticaret ve Finansman - Muhasebe ve Finans Yönetimi - Muhasebe ve Finansal Yönetim - Uluslararası Finans - Uluslararası Finans ve Bankacılık - Muhasebe Bilgi Sistemleri

Staj

30 iş günü, öğrenciler staj yerlerini kendileri bulmaktadır. Staj yapılacak birimin uygun olup olup olmadığı bölüm staj koordinatörleri tarafından onaylanmaktadır.

Uygulamalı Ders

Teorik derslerde edinilen bilginin uygulamaya yönelik olarak beceriye dönüştürülmesi ve pratik kazanılması için yapılan derslerdir.

İş Yeri Eğitimi

Öğrencilerin zorunlu yaz stajı süreci sonrasında elde ettiği teorik ve uygulamalı bilgilerin pekiştirilmesi için öğrenme ve öğretme yöntemleri geliştirilmektedir. Ayrıca sektördeki firmalar ziyaret edilerek, muhasebe sürecinin yerinde izlenmesi sağlanmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Çukurova Üniversitesi yatay geçiş yönetmeliği hükümlerine göre yatay geçiş işlemleri yapılmaktadır.

İstihdam Olanakları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler; Muhasebe Büroları, Mali Müşavirlik Büroları, Dış Ticaret Şirketleri, Çeşitli Finans kuruluşları, Her Türlü Ticari İşletme, Şirket vb., Maliye Bakanlığı, Mal Müdürlükleri, Defterdarlıklar, Vergi Daireleri, Sigorta Şirketleri, Bankalar gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedir.