İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, matematik eğitimi alanını kapsayan dört yıllık lisans eğitimi sonunda alanında yetkin ilköğretim matematik öğretmenleri yetiştirmektedir. Öğrenciler son sınıfta, bölümümüz tarafından belirlenmiş orta okullara giderek stajlarını yaparlar. Mezunlarımız, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programın özelliği aşağıdaki özelliklere sahip matematik öğretmenlerini yetiştirmektir. -Matematik alanındaki bilgileri günlük yaşamında kullanır. -Bilgiye ulaşır. -Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırmasına imkan veren çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular, -Bulunduğu sosyal ortamdaki insanlarla etkili iletişim kurar. -Yeniliklere açık olur. -Demokratik ve etik değerlere saygılıdır. -Bilimi en önemli yol gösterici olarak benimser.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. PERİHAN ARTUT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. Gülfem SARPKAYA AKTAŞ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. AYTEN PINAR BAL

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Gülfem SARPKAYA AKTAŞ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. Gülfem SARPKAYA AKTAŞ

Amaç

Programın amacı ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunmak, bilgi üretmek, çağdaş eğitim ortamları oluşturmak, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen matematik öğretmenlerini yetiştirmektir. Bunun yanı sıra bu öğretmenlere matematik alanında araştırma ve uygulama yapma, problem çözme, günlük yaşamla matematiği ilişkilendirme gibi temel bilgi, becerileri kazandırmaktır.

Hedef

Öğretmenlik mesleğinin etik anlayışına sahip ilköğretim matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Lise diploması, ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

Staj

2 ders dönemi, MEB' e bağlı ortaokullar

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında (TEMA, LÖSEV, TEV, AÇEV vb..) gönüllü olarak çalışırlar.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Belirlenmemiştir.

İstihdam Olanakları

İköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.