Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı, hemşirelikte lisans mezunlarına doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzmanlığın gerekliliğine inanmış, dünya, ülke ve bölge gereksinimlerinin bilincinde, bilimsel yeterliliğe sahip, farkındalığı yüksek doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında uzman hemşire yetiştirir. Ayrıca lisans düzeyindeki okulların öğretim elemanı gereksinimine yanıt verecek akademisyenler yetiştirir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programa Hemşirelik lisans mezunları başvurabilmektedir. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD tarafından belirlenen dersleri ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında uzman hemşire ünvanını alır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. EVŞEN NAZİK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. SEVİLAY ERDEN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN

Amaç

Mezunlara belirli alanlarda daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında uzman hemşire yetiştirmek, hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaktır.

Hedef

Mezunlara belirli alanlarda daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında uzman hemşire yetiştirmek, hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaktır. Ayrıca lisans düzeyindeki okulların öğretim elemanı gereksinimine yanıt verecek akademisyenler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Hemşirelik Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve ÜDS/YDS eşdeğeri sınavlardan 50 dil puanı almaları koşuluyla Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü programında öğrenim görebilirler. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve kayıt koşulları "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nde belirtilmiştir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek lisans diploması verilir

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, danışmanı ile belirledikleri bir konuda tez çalışması yapar ve bu çalışmayı sözlü olarak başarı ile sunduktan sonra mezun olmaya hak kazanırlar. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı yeterlilik koşulları ve kuralları "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nde belirtilmiştir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler aynı dalda ya da kabul edildikleri programlarda doktora eğitimi alabilirler.

Staj

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği programında staj bulunmayıp, dersler kapsamında uygulamalar yer almaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalar, derslerin alanına uygun birim/kliniklerde yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Mevcut değildir.

İstihdam Olanakları

Sağlık kurum ve kuruluşlarında doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında uzman hemşire olarak, lisans düzeyindeki okullara öğretim elemanı olarak istihdam edilirler.