Okul Öncesi Eğitimi

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Program, 2007-2008 yılında öğrenci almaya başlamıştır. Ana Bilim dalında 2 profesör, 4 doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Okul Öncesi Eğitimi doktora programı, bilimsel araştırma ve istatistikle ilgili zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda tercih edebilecekleri alanla ilgili seçmeli dersler bulunmaktadır. Program boyunca en az bir kez seminer sunmak zorunludur.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. ŞULE ERDEN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA YAŞAR

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. ÖZKAN ÖZGÜN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. EBRU DERETARLA GÜL

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. İNANÇ ETİ

Amaç

Okul Öncesi Eğitimi bölümü doktora programının amacı, okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve öğretmen yetiştirme alanlarındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.

Hedef

Okul Öncesi Eğitimi doktora programı alanında uzman araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu alandan doktora derecesi ile mezun olanlar okul öncesi eğitim alanında uzman olurlar.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu alandan doktora derecesi ile mezun olanlar Eğitim Doktoru derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Toplam süre en az 8 en fazla 12 yarıyıl olabilir. Ders dönemi en az 4, en fazla 6 yarıyıldır. En az 14 kredili ders/42 kredi (UAD ve seminer hariç) bir dönemde en fazla 15 kredi alınabilir). Ek olarak Seminer dersi alınmalıdır. GNO ≥ 3,00 olmalıdır. Bu şartları en fazla 6 yarıyıl sonunda yerine getiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir. Ders aşamasını tamamlayanlar en erken dördüncü, en geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlili sınavına girmelidir. Yeterlikten sonra en geç 1 ay içinde Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur. Öğrenci en geç 6 ay içinde tez önerisini TİK önünde savunmalıdır. Tez aşaması ise tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda kabulüyle başlar. Tezin tamamlanması 4 yarıyıldan az olamaz. Savunmaya geçebilmek için diğer şartların yanı sıra en az üç TİK raporu sunulmuş olmalıdır (Üç TİK raporu sunulmuş dahi olsa savunmaya geç(e)meyen öğrenci TİK raporlarını sunmaya devam eder). Toplamda en az 300 AKTS alınmış olmalıdır. Danışman tezi savunulabilir bulmalıdır. Doktora/sanatta yeterlik öğrenimi sürecinde, SSCI, SCI, SCI-Expanded ya da AHCI kapsamında Yükseköğretim Genel Kurulunun aldığı karar gereğince yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilerde veya ÜAK Başkanlığınca saptanan alan indeksi kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, çalışma alanı ile ilgili basılmış veya kesin kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışmalarını sürdürebilirler ya da yurt dışındaki bazı üniversitelerde uygun koşulları sağlama şartıyla doktora sonrası çalışmalar yapabilirler.

Staj

yok

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yüksek Lisans öğrencilerimize ERASMUS ve ERASMUS + Staj Değişim Programı yapma fırsatı sunulmaktadır.

İstihdam Olanakları

Bu alandan doktora derecesi ile mezun olanlar erken çocukluk gelişimi, eğitimi, araştırmaları ve okul öncesi eğitimi yönetimi konularında uzman olurlar ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.