Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilimdalı programı başta ekonomik öneme sahip denizel ve tatlısu balık ve kabuklularının yetiştiricilik ve üretim tekniklerinin ortaya konulması, hastalık ve tedavilerinin araştırılması, su ürünleri işletmelerinin kurulması, projelendirilmesi yönetim ve idaresinin ne şekilde yapılacağının eğitimini veren bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Su ürünleri yetiştiriciliği ve balık hastalıklar alanında teorik ve uygulamalı bilimleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında uzmanlık düzeyinde geliştirerek su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği, yetiştiricilik ve yetiştiricilik teknikleri, hastalıklarla mücadele yöntemleri konularında araştırma yapıp su ürünleri üretimi ve ilgili yan sektörlerin ulusal ve uluslar arası düzeyde gereksinim duyduğu çağdaş bilgi ve yöntemlere ulaşan ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilen mezunlar yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AYSEL ŞAHAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. Hatice Asuman YILMAZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. ORHAN TUFAN EROLDOĞAN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. OĞUZ TAŞBOZAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. İbrahim DEMİRKALE

Amaç

Su ürünleri Yetiştiriciliği Doktora programından mezun olacak öğrencilerin; Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektöründe karşılaşılan sorunları giderebilmeleri, yeni fikirler sunarak işletmelerin kazançlarını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunabilmeleri ve rahatlıkla kendi işletmelerini kurabilecek bilgi düzeyine sahip olmalarıdır

Hedef

Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusunda bilgi - uygulama yönünden tam donanımlı ve ülkemizin Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektörüne yön verecek mezunlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak, tezli yüksek lisans diplomasına sahip öğrenciler, ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 geçerli not almaları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen, anabilim dallarınca belirlenmiş dilde yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puana sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarına geçiş yapabilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Doktora derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programını tamamlama süresi her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır olup, Doktora öğrenimi boyunca öğrenci en az 240 AKTS kredilik ders almak zorundadır. Öğrenci bölümüne ait bir konuda en az dört yıl süreyle tez hazırlar ve Jüri ye sunduktan sonra tezinde başarılı olduğu taktırde, Su Ürünleri alanında " Bilim Doktoru" derecesini hak etmiş sayılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Staj

Bu programda staj programı yoktur.

Uygulamalı Ders

Bazı derslerin laboratuvar ve/veya bilgisayar paket programlarında uygulaması vardır.

İş Yeri Eğitimi

Arazi çalışmaları, laboratuvar uygulamaları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmekte ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.