İç Mekan Tasarımı

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Bölümümüzde, İç Mekan Tasarımı Atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuzun teknik çizim sınıfı, moda tasarım atölyesi ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İç mekan tasarımında ki eğitim programları, öncelikle yaratıcılık odaklı sanatsal akademik sosyal etkinliklerle desteklenen sevecen samimi ve davetkar bir atmosfer yaratılmasında önemli bir rol oynar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. FİGEN ÖZEREN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. FARUK BATAN

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. YAŞAR TÜFEKLİ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. FARUK BATAN

Amaç

İç Tasarım programının amacı, insan için daha iyi bir çevre yaratılmasına katkıda bulunmak bilgi ile donatılmış öğrencileri, yetiştirmektir. İç mekan tasarımı eğitiminin amacı, değişime açık, yaratıcı, nitelikli, bilgiyi üreten ve kullanan bireyler yetiştirmektir. İç mekan ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, ürünü oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Hedef

• İç mekanda, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini iyi bilen, “yardımcı iç mekan tasarımı elemanları” yetiştirmek, • Tasarımın temel ilkelerini kavramış, ekip çalışması yapabilen, adaptasyon yeteneği gelişmiş; çağdaş, teknolojiye ilgisi yüksek genç arkadaşları hayata kazandırmaktır. • Bu alanda çalışacak gençlere genel kültür kazandırmak, iletişim ve kitle iletişimi kurumlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmak ve bu bilgiler ışığında öğrencileri uygulamaya sokmak. • Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerilerini artırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumluluklarını kavramasını sağlamak, • Ayrıca öğrencinin kişisel özellik ve yeteneklerinin gelişmesi hususu üzerinde durularak öğrencilerin sanata yönelik temel ve genel kavramsal algılarını (çizgi, form, biçim, oran/orantı, renk, doku gibi) geliştirilerek malzeme-ürün ilişkilerini kurabilmeleri, aynı zamanda özgün öneriler getirebilmelerini sağlamak, • Görsel iletişim ve tasarım ilkelerine bağlı ara elemanlar ve uygulayıcılar yetiştirmek, • Öğrenim süresi boyunca kazandığı temel bilgilerini, uygulamalı çalışmalarla destekleyerek, hayata hazırlamak.

Kayıt Kabul Koşulları

Lise Diploması, Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Tekniker

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

En az 4 dönem 120 Ects kredi almak, Dört dönem sonunda 2.0 ortalamaya sahip olmak ve zorunlu 30 iş günü stajı tamamlamış olmak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

DGS sınavı ile İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümlerine Dikey Geçiş Yapılabilir.

Staj

30 işgünü

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencilerinin Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına kabul olanakları vardır.

İstihdam Olanakları

Mobilya ve dekorasyon atölyelerinin tasarım bölümlerinde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışır.