Resim-İş Eğitimi

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Resim-İş Eğitimi Doktora Programı, sanat eğitimi alanında bilimsel çalışma ve araştırma yapmak isteyen ileri düzey lisansüstü öğrenciler için tasarlanmıştır. Doktora düzeyindeki dersler, hem sanat eğitimi hem de sanat eğitimiyle doğrudan ilişkili olan stüdyo uygulamaları, sanat tarihi, sanat eleştirisi ile sosyal ve beşeri alanlarda üniversite içindeki ilgili disiplin ve bölümlerdeki çalışmaları içerir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Resim-İş Eğitimi Programı, sanat eğitimi alanındaki sorunları tespit etme, sorunlara çözüm bulma odaklı bilmsel metodolojilere dayalı araştırmalar yapılmasını amaçlayan bir programdır. Sanatın farklı disiplinlerle ilişkisinin araştırılmasını da önemseyen bu programda sanat eğitiminde zorunlu derslere ek olarak, öğrenciler stüdyo dersleri, sanat tarihi, sanat eleştirisi gibi alan derslerinin yanı sıra; enstitünün olanakları dahilinde sunulan ya da diğer enstitülerin programlarında yer alan, öğrencinin çalışmalarını veya mesleki hedeflerini tamamlayan diğer lisansüstü dersleri seçebilirler. Özel ders seçimi, öğrencinin danışmanı ile görüşülerek belirlenir. Doktora derecesi için bir tez gereklidir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUSTAFA ÇAPAR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. SEVGİ ARI

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. NİMET KESER

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. ÖZGÜR AKTAŞ

Amaç

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı'nın amacı; sanat eğitimini geliştirecek stratejileri ve politikalar biçimlendirebilecek nitelikteki sanat eğitimciler yetiştirmek ve bu doğrultuda araştırmalar yürütmektir.

Hedef

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı doktora programı, görsel sanatlar eğitimi alanında bilimsel etik ve ilkelere bağlı uzmanlar ve bir üst düzey bilimsel eğitim sürecine hazır sanat eğitimi uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Yüksek lisans diplomasına sahip adaylar, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde, yabancı dil ve ALES sınavlarından gerekli puanları sağladıkları takdirde başvurabilirler. ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı sınav notu ve mülakat sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda en az 70 puan alan öğrenciler doktora programına kayıt hakkı kazanırlar.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktor unvanı alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.

Staj

Bu programda staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Atölye (Stüdyo) ifadesi içeren dersler sanatsal uygulama (resim, heykel, grafik tasarım, vs.) çalışmalarını kapsamaktadır. Bu derslerde öğrencilerden, belirli bir problem ya da kavram, konu kapsamında proje çalışması yapmaları beklenir.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nın Çift Anadal, yan Dal ya da Ortak Programı mevcut değildir.

İstihdam Olanakları

Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan devlet okullarına ve özel okullara ‘Uzman’ Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Lisans döneminde aldıkları atölye derslerine (Resim, Grafik, Heykel, Özgünbaskı) bağlı olarak özel sektörde iş imkânları bulabilmektedirler. Ayrıca yüksek lisans programından mezun olduktan sonra öğrenciler, YÖK ve üniversiteler tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, Devlet Üniversiteleri ve Özel Üniversitelerde akademisyen olarak görev yapma fırsatı elde etmektedirler.