İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) (II. Öğretim) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı disiplinler arası bir programdır. Fen- Edebiyat, Mühendislik, Su Ürünleri, Ziraat Fakültesi, Tıp ve Hukuk Fakültesinin ilgili bölümlerinin ortak katkıları ile yürütülmektedir. Program işletmelerde iş güvenliği uzmanı olan/olmak isteyen veya bu konulara ilgi duyarak bilgi birikimini artırmak isteyen öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği alanlarında derinlemesine bilgi sunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Lisans düzeyinde edinilen uzmanlık bilgilerini, özgün fikirlerle destekleyerek ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, iş yerlerinde karşılaşılan Tehlikeli durum ve Tehlikeli davranışlara yönelik problemleri çözme ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki yenilikleri/yönetmelikleri takip etme, inceleme ve uygulama becerisiyle, yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak. Bu programdan mezun olmak için toplamı 30 ulusal krediden ve 90 AKTS' den az olmamak kaydıyla en az on adet ders ile dönem projesinden başarılı olmak gerekmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası mevzuatı bilen uzman kişiler yetiştirmek.

Hedef

To train specialists who are aware of national and international legislation on occupational health and safety

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde, Lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programdan mezunları Tezsiz Yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programı tamamlayanların bir üst programa kabülü, başvurulan programa göre değişiklik göstermektedir.

Staj

Bu programda staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda dersler teorik olarak yürütülmekte, sadece dönem projesi uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda çift anadal/ yan dal/ ortak program imkanları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik, Madde 8/b-2 bendinde belirtildiği gibi; İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında lisansüstü eğitim almış, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar ( teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilecekler ve başarılı olmaları durumunda doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olabileceklerdir. Bu belge ile tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen fakülte ve programlardan mezun olmayan, ancak iş güvenliği alanında bilgilenmek isteyenlere de olanak sağlanabilmektedir