Alman Dili Eğitimi

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Alman Dili Eğitimi Doktora Programı en az üç yıllık bir programdır. İlk iki yarıyıl teorik dersler verilmekte, sonraki dört yarıyılda ise tez hazırlanmaktadır. Teorik dersler edebiyat eğitimi, dil edinimi, dilbilim ve yabancı dil eğitim ve öğretim yöntemleri alanlarından konular içermektedir. Teorik derslerin amacı daha etkin ve geniş kapsamlı bilimsel bir bakış açısı oluşturmak, örneklerle bilimsel çalışma yöntemlerini geliştirmek ve seçilen tez konusuyla birlikte özgün bir çalışma gerçekleştirmektir. Programdaki dersleri 2 profesör, 2 doçent ve 6 Dr. öğretim üyesi vermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Alman Dili Eğitimi için araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirmek Programa başvurabilmek için ALES'ten en az 55 puan, YÖKDİL, YDS ya da bunlara eşdeğer bir sınavdan Almancadan en az 70 puan almak zorunludur. Başvuru için Alman Dili Eğitimi mezunu olma koşulu aranmamaktadır. Yeterli Almanca bilgisine sahip olan adaylar sözlü sınava alınarak doktora eğitimine kabul edilmekte ya da edilmemektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUNİSE AKSÖZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ALİ SAMİ AKSÖZ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi CAVİDAN ÇÖLTÜ İMREN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi CAVİDAN ÇÖLTÜ İMREN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. ERDAL KAÇAR

Amaç

Alman dili eğitimi alanında öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Hedef

Türkiye'de Almanca eğitim ve öğretimi yapan akademik birimlere nitelikli öğretim üyesi yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa başvurabilmek için ALES'ten en az 55 puan, YÖKDİL, YDS ya da bunlara eşdeğer bir sınavdan Almancadan en az 70 puan almak zorunludur. Başvuru için Alman Dili Eğitimi mezunu olma koşulu aranmamaktadır. Yeterli Almanca bilgisine sahip olan adaylar sözlü sınava alınarak doktora eğitimine kabul edilmekte ya da edilmemektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Dr. phil.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve özgün bir tez çalışmasını jüri önünde başarıyla savunulması gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Program mezunları bilim doktoru ünvanını almaya hak kazanarak akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programda staj zorunluluğu yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda öğrencilerden küçük ölçekli bir çalışma yaparak seminer dersi kapsamında sunmaları beklenmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda çift yada yan dal olanakları bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler öğretmenlik ve araştırma faaliyetlerine katılabilir, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.