İnşaat Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

İnşaat Mühendisliği Bölümü 1978 yılında kurulmuş ve 1979 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Lisans eğitim programı genel inşaat mühendisliği konularını kapsamaktadır. Bölümde 1992 yılından beri ikili öğretim yapılmaktadır. Bölümümüze ait bir idari kat ve iki laboratuar binası bulunmaktadır. Bu iki laboratuar binası içerisinde yapı malzemeleri, zemin mekaniği, yapı mekaniği, hidrolik ve topoğrafya laboratuarları mevcut olup laboratuar imkanları gün geçtikçe iyileştirilmektedir. Özellikle yapı mekaniği, dalga mekaniği, yapı malzemeleri, kıyı mühendisliği ve su yapıları konularında teorik ve uygulamalı araştırmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 6306 sayılı kanun kapsamında "Riskli Yapıların Tespiti" için yetki belgesi almıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Yüksek lisans seviyesindeki İnşaat Mühendisliği Ana bilim Dalı öğrencilerine seçtikleri bir bilim dalında ileri düzeyde konuları öğretmek; çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini arttıracak güvenli yapılar tasarlamak; inşaat yapım işlerini planlamak, yönetmek ve inşa etmek; İnşaat Mühendisliği alanındaki konularda araştırma ve geliştirme yaparak akademisyen yetiştirmek ve inşaat endüstrisinde sürekli olarak yeni iş geliştirme modelleri üreterek kaliteli yüksek mühendisler yetiştirmek.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Öğrencilere ileri düzeydeki matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini özellikle de kendi uzmanlık alanlarındaki kompleks problemleri çözmede uygulayabilme, disiplinler arası çalışmalar yürütebilme, profesyonel ve sosyal ortamlarda başkalarıyla çalışabilme ve etkin bir şekilde yaratıcı ve bütünleştirici tasarım etkinlikleri düzenleyebilme ve bunlara katılma becerisi kazandırır. Bilim ve teknoloji alanında araştırma yapan ve araştırma ve geliştirme alanına katkı sağlayan mühendislere ileri düzeyde eğitim sunar. Yüksek lisans düzeyinde vizyon, analitik düşünce ve etik değerlere sahip bilim insanları yetiştirir.

Hedef

Ulusal ve uluslararası İnşaat Mühendisliği bölümleri arasında akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, geleceğe yönelik teknolojileri geliştirmek amaçlı akademik araştırma ve yayınlarda bulunur. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen İnşaat Yüksek Mühendisi yetiştirir.

Kayıt Kabul Koşulları

İnşaat Mühendisliği’nde lisans derecesi sahibi olmak, Sayısal puan türünden, ALES’ten en az 60 puan veya GRE sınavından eşdeğer puanı almış olmaları. Lisans öğrenimlerini yurt dışında yapan adayların Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesine sahip olmaları gerekir. ALES puanı, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak, yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan veya kendi isteğiyle ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar için yeniden ALES’e girme şartı aranmaz. Mezuniyet not ortalaması dörtlük katsayı sisteminde olanların notlarının yüzlük sistem karşılıkları için Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu esas alınır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

-

Staj

-

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

-

İstihdam Olanakları

-