Bilgisayar Programcılığı

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Bilgisayar programcılığı programı, 1993–1994 eğitim-öğretim yılında teknik programlar bölümü bünyesinde eğitime başlamıştır. Günümüzde bilişim araçlarının günlük hayattaki kullanım oranındaki hızlı artış sonucu bilgisayar cihazların üretimi ve servis hizmeti ile ilgili mesleklerde gelişmelerin olduğu, buna bağlı olarak da bu mesleklerde güncel bilgi donanımlı, vasıflı eleman ihtiyacı ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mevcut iş gücünün donanımlı kılınması, istihdam artışına katkı sağlayacağı gibi rekabet gücünün ve verimliliğin artmasında da olumlu etkiler sağlayacaktır. Programımızda öğrencilere, doğrudan bilişim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikleri esas alan modüller eğitim yaklaşımı sunulmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Endüstri ve hizmet sektörlerinin bilişim alanlarında; bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında bilgili ve becerili teknik elemanların yetiştirilmesi.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. ADNAN GÖKTEN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. ADNAN GÖKTEN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. ADNAN GÖKTEN

Amaç

Özel ve Kamu Sektörlerinde, Bilgisayar yazılımlarının yazılması, bilgisayar bakımı, onarımı ve montajının yapılması, bilgisayarların ağa bağlanması ve ağda çıkabilecek problemlerin çözülmesi, bilgisayar ve iletişim konularında teknik danışmanlık yapılması, işletim sistemlerinin kurulması, ağ ve bilgisayar güvenliği gibi bilgi ve iletişim sektöründe görev yapabilecek teknik ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

ÖSYM tarafında yapılan sınavlarda belirlenen puanları almak

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Önlisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yasal süresi içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve GNO 'sının (genel not ortalaması) en az 2.00 olması.Stajını yapmak ve devamsızlık şartını sağlamak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

Staj

30 işgünü/ Kamu kurumları ve özel sektör.

Uygulamalı Ders

teorik olarak işlenen konular uygulamalı olarak da öğrenciler tarafından tekrarlanmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

işyeri eğitimi 30 iş günü zorunlu Staj ile yapılmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrencilerimiz erasmus, farabi ve mevlana ile gerek yurt dışı ve gerekse de yurt için değişim programlarından istifade edebilirler

İstihdam Olanakları

Program mezunları, 'Bilgisayar Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, bilgisayar ağlarının kurulmasında, bilgisayarların bakım ve onarımının yapılmasında, işletim sistemlerinin kurulmasında, bilgisayar yazılımlarının yazılmasında görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Ayrıca kendi iş yerini açma imkânları da bulunmaktadır.