Su Ürünleri Temel Bilimleri

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Su Ürünleri Temel Bilimler programı Deniz Biyolojisi, Balıkçılık Temel Bilimleri ve İç Sular Biyolojisi olmak üzere üç bilim dalından oluşmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde 7 Profesör, 4 Doçent, 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Su Ürünleri Temel Bilimleri’nin çeşitli alanlarında ileri derecede uzmanlaşan personelimiz bu alanda eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Deniz ve içsularda sucul canlıların sistematiği, dağılımı, ekolojisi, biyolojisi, populasyon dinamikleri, bu ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, kirleticilerin doğal ve deneysel ortamlarda canlılara etkisinin belirlenmesi, ekosistemin, nesli azalan ve yayılımcı türlerin izlenmesi, coğrafi bilgi sistemi, uzaktan algılama, algal biyoteknoloji, genetik gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar denizde ve civarımızdaki iç sularımızda, fakültemize ait deniz ve içsu araştırma istasyonlarımızda ve laboratuarlarımızda gerçekleştirilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Program sucul ortamlar konusunda detaylı eğitim veren nadir bölümlerden biri olup, laboratuarların donanımı ve araştırma teknelerinin varlığı ile birçok eş programlardan ayrılmaktadır. Öğrenciler kendi isteklerine göre Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalında veya ilgili diğer Anabilim Dalı yüksek lisans derslerini kapsayan geniş bir seçmeli ders portföyünden alacakları dersleri seçme imkanına sahiptir. Böylece, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla su ürünleri temel bilimler alanındaki problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek düzeyde yetişmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. CEM ÇEVİK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. FATMA ÇEVİK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. SİNAN MAVRUK

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. LEYLA USLU

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. FATMA ÇEVİK

Amaç

Bu programın amacı, doğadaki su ekosisteminin sürdürülebilir kullanımı konusunda Su Ürünleri Temel Bilimleri alanında ekolojik perspektife sahip doktora düzeyinde araştırmacı ve uzmanları eğitmektir.

Hedef

Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak, özgün düşünce ve bağımsız araştırmalarla kendini geliştiren, farklı disiplinlerde çalışma yetisine sahip olan, bilimsel gelişmelerin eleştirel analiz ve sentezini yapan, araştırma yöntemlerini uygulama becerisini üst düzeye çıkaran, bağımsız veya ekip üyesi olarak alanındaki gelişmelere katkıda bulunan, yaptığı ulusal ve uluslararası yayınlarla bilginin yaygınlaşmasına katkı sağlayan doktora mezunları yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Su ürünleri Temel Bilimler Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programını tamamlama süresi her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır olup, Doktora öğrenimi boyunca öğrenci en az 240 AKTS kredilik ders almak zorundadır. Öğrenci bölümüne ait bir konuda en az dört yıl süreyle tez hazırlar ve Jüri ye sunduktan sonra tezinde başarılı olduğu taktırde, Su Ürünleri alanında " Bilim Doktoru" derecesini hak etmiş sayılır

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora mezunları akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Staj

Bu programda halihazırda staj programı yoktur.

Uygulamalı Ders

Bazı derslerin laboratuvar ve/veya paket programlarda uygulaması vardır.

İş Yeri Eğitimi

Saha çalışması, labortuar uygulamaları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Bu programın mezunları KPSS´den gereken puanı almaları durumunda kamuda Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışabilmektedir. Özel sektörde ise, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmeleri, İşleme fabrikaları, özel laboratuar, araştırma ve proje şirketlerinde, Sivil Toplum Kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Ayrıca Üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.