Almanca Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Almanca Öğretmenliği Programı, Alman Dili Eğitimi alanında öğretmen, öğretim elemanı, akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği, yabancı dil öğretimi yöntemleri, dilbilim, edebiyat ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Almanca Öğretmenliği Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla yabancı dil öğretimini ve problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojiyi etkili kullanabilen, akademik araştırma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program ilk ve ortaöğretim okullarına Almanca öğretmeni yetiştirir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. TAHİR BALCI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ALİ SAMİ AKSÖZ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi CAVİDAN ÇÖLTÜ İMREN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. MEHMET IŞIK

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. MEHMET IŞIK

Amaç

Programın amacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, Alman Dili ve dil öğretim yöntemleri hakkında donanımlı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin Almanca Öğretmenleri yetiştirmektir.

Hedef

Alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği nitelikli öğretmenlerle örnek gösterilen bir anabilim dalı olmak.

Kayıt Kabul Koşulları

Öngörülen dersleri almak ve kredi sayısını tamamlamak

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Almanca ÖğretmenliğiLisans derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve en az 240 AKTS´lik ders alarak tümünden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Lisansüstü mümkündür

Staj

Anadolu liselerinde bir yarıyıl

Uygulamalı Ders

Çeviri vb. dersler uygulamalıdır.

İş Yeri Eğitimi

İki yarıyıl uygulama vardır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift anadal ve yandal olanağı vardır. Ayrıca Erasmus Değişim Programıyla yurtdışına gitmek mümkündür.

İstihdam Olanakları

Her türlü kurumda Almanca öğretmenliği