Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Programın adı “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Doktora Programı.”dır. Program 2016 yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ayrı bir program olarak varlığını sürdürmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Doktora Programı, psikolojik yardım odaklı olup, psikoloji temelli bilgi ve beceri içeriklidir. Programda tam zamanlı çalışan 2 profesör, 2 doçent ve 5 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. FULYA CENKSEVEN ÖNDER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. İSMAİL SANBERK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MERAL ATICI

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MERAL ATICI

Oryantasyon Sorumlusu

Ahmet TOGAY

Amaç

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Doktora Programında, öğrencilerin doktora tez konusu olarak rehberlik ve psikolojik danışma alanında seçtikleri spesifik bir konu alanında bir program geliştirme, uygulama ve değerlendirme konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek bu konu alanında ülke çapındaki uygulamalara yön verebilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, gerek eğitim gerekse diğer kurumlarda (adalet, endüstri, sağlık, rehabilitasyon vb.) verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin kalitesinin artmasına ve Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarının çağdaş bir yapı ve işleve kavuşturulmasına, yetiştirilen uzmanlarla katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedef

Doktora programında öğrenim gören bireylerin bilimsel bakış açıları kazanmalarının yanı sıra, dünyada Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında yapılan güncel ve alana katkı getirecek çalışmaları takip edebilmeleri ve benzer çalışmaları Türkiye'de yapabilmeleri hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere PDR doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

En az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS'yi tamamlamak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yoktur.

Staj

Zorunlu staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yoktur.

İstihdam Olanakları

Yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak çalışmak.