Farmakoloji (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Farmakoloji eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını öğrenmeyi sağlamak, farmakoloji alanında ve araştırmacı olarak bir araştırma projesi yürütülmesine olanak sağlamak ve farmakoloji alanında akademik hayata doktora eğitimi ile devam edebilmeyi sağlamaktır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Farmakolojinin temel kavramlarını, ilaçların farmokokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, etkilerini, ilaç etkileşmelerini ve organ sistemleri üzerindeki etkilerini sistematik bir yaklaşımla öğrenmek; farmakolojinin araştırma alanlarını ve araştırma tekniklerini tanıyarak farmakoloji alanında araştırmacı olarak bir araştırma projesi yürütebilmeye olanak sağlamaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Deneysel farmakolojiye giriş ile genel metodoloji hakkında temel bilgler kazanmak, ilaçların ve kimyasal maddelerin biyolojik aktivitesini molekül, hücre, doku, sistem ve tüm organizma düzeyinde değerlendirebilmek, hipotezler kurabilmek ve elde edilen sonuçları bir rapor haline getirip sunabilmek ve aynı zamanda pratik uygulamalar yapabilmek.

Hedef

Tıbbi Farmakoloji programından mezun olanların, farmakolojinin temel kavramlarını, ilaçların farmokokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, etkilerini, ilaç etkileşmelerini ve organ sistemleri üzerindeki etkilerini, farmakolojinin araştırma alanlarını ve araştırma tekniklerini, in vivo ve in vitro yöntemleri nin ne olduğunu bilmeleri ve yapacağı çalışmalarda bu bilgileri kullanabilmeleridir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Farmakoloji dalında Yüksek Lisans (MS) derecesi verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Programdan mezuniyet için staj gerekmemektedir.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programdan mezuniyet için iş temelli öğrenme (staj) gerekmemektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan dal/ Ortak program olanakları bulunmamakla birlikte, Anabilim Dalı Akademik Kurulunca değerlendirilmeye açıktır.

İstihdam Olanakları

Çeşitli sağlık kuruluşlarında ya da ilaç endüstrisinde görev alabilirler, üniversitelerde üst derece programlarına geçebilirler