İslam Tarihi ve Sanatları (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Programı, bilimsel kriterler içinde akademik bilgi alabilen ve üretebilen İslam Tarihi ve Sanatları ile ilgili dallarında üst düzey araştırmacıları yetiştirmeyi; Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve analiz yapabilme; Bilgiyi paydaşlarıyla ve analiz kabiliyetini geliştiren kişilerle paylaşabilir. Program, İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Türk Dini Müziği alt alanlarını içermektedir. Yüksek lisans derecesi Türk Dini Musikisi dışında diğer alt alanlarda mevcuttur. Eğitim ve öğretim dili Türkçedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İslam Tarihi ve Sanatları alanında insanlık ve İslamlıkla başlayan tarih, sanat, edebiyat, musiki kültür ve medeniyet ilişkilerinin çeşitli boyutları üzerinde çalışmalar yapabilecek insan gücü ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. NURAN ÖZTÜRK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. ALİ HATALMIŞ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. ALİ HATALMIŞ

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi FATMA ÖZDEMİR

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. NURAN ÖZTÜRK

Amaç

Tarih bilimi ve usulü hakkında yeterli, İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları, Türk İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi hakkında zorunlu bilgilere sahip; klasik kaynakları okuyup anlayabilen; alanıyla diğer disiplinler arasında bağ kurabilen tarih kavrayışına sahip sosyal bilimci yetiştirmektir. İslam Tarihi alanında zorunlu bilgilere sahip; İslam tarihinin klasik kaynaklarını okuyup anlayabilen ve rivayetleri analiz edebilen; İslam tarihi alanıyla diğer disiplinler arasında bağ kurabilen bu alanda uzmanlaşmış bilim insanı yetiştirmektir.

Hedef

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, lisansüstü düzeyde öğrenime aldığı öğrencilere; 1. İlahiyatla ilgili bağlantılı tarih, sanat, edebiyat, musiki, kültür ve edebiyat alanlarında araştırma yapılacak konuları belirleyebilme 2. Araştırılacak konunun bilgi kaynaklarını tespit edip onlara ulaşabilme ve ihtiyacı olan verileri toplayabilme 3. Elde ettiği verileri araştırma problemin çözümü yönünde tahlil edip değerlendirebilme 4. Bilimsel ölçülere göre araştırmaları yürütüp kullanılabilir sonuçlar üretebilme 5. Bilimsel sonuçlarını ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme 6. İslam tarihinin, edebiyatının, sanatının ve musikisinin çeşitli dönemleriyle ilgili siyasal ve sosyal konuları hakkında temel bilgileri elde edebilme. 7. Arapça, Osmanlıca vb. dillerde yazılmış klasik kaynakları okuyup anlayabilme. 8. Kazanımlarını akademik ve eleştirel bir bakış açısı ile bilimsel üretkenliğe dönüştürebilme ve günümüze projeksiyon yapabilme 9. Doktora eğitimine aday eleman vasfını kazanma.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa, lisans derecesine sahip ve YDS ve eşdeğer geçerlilikte olan sınav türlerinden en az "40" puan almış olan öğrenciler; "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Mezuniyet ortalaması ve yazılı ve sözlü mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi ile seçilir. İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü dışındakilere "Bilimsel Hazırlık Programı" uygulanır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İslam Tarihi ve Sanatları (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir ve ilgili anabilim dalının da uzmanı kabul edilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Program sonunda öğrenci hazırlamış olduğu lisansüstü tezini tayin edilen juri üyeleri önünde savunur ve başarılı bulunursa mezun olur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Arapça, İngilizce ve Farsça başta olmak üzere yabancı dil bilgisine sahip olmaları şartıyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda ayrıca bir staj programı yoktur.

Uygulamalı Ders

Ana bilim dalının sanatsal ve pratik beceri gerektiren ders ve konularda uygulama ve değerlendirme yapılabilir.

İş Yeri Eğitimi

Ana bilim dalının sanatsal ve pratik beceri gerektiren ders ve konularda sertifika verebilir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın değişim olanakları yoktur.

İstihdam Olanakları

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim dalı, İslam tarihi ve sanatları alanında akademik düzeyde bilgi sahibi; yorum gücü gelişmiş, bilimsel ölçülerde bilgi üretebilen ve paylaşabilen üst seviyede araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler.