Türk Dili ve Edebiyatı

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi


Temel Bilgiler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1982 yılının sonlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mine Mengi´nin 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 40-b maddesine göre Çukurova Üniversitesi'ne gelmesiyle kuruldu.Kuruluşu sırasında bölümün Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki ana bilim dalı vardı. Eleman sayısının artması ile bölümün akademik yapılanması gelişmiş bölümler göz önüne alınarak yeniden düzenlendi ve ana bilim dalı sayısı altıya ulaştı. Kuruluşundan dört yıl sonra 1986 yılında öğrenci almağa başlayan bölüm, ilk mezunlarını 1990 yılında verdi. Dört yıllık (sekiz yarıyıllık) lisans eğitimi sonunda öğrencinin mezun olabilmesi için programda yer alan zorunlu ve seçimlik derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1982 yılının sonlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mine Mengi’nin 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 40-b maddesine göre Çukurova Üniversitesi'ne gelmesiyle kuruldu. Kuruluşu sırasında bölümün Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki ana bilim dalı vardı. Eleman sayısının artması ile bölümün akademik yapılanması gelişmiş bölümler göz önüne alınarak yeniden düzenlendi ve ana bilim dalı sayısı altıya ulaştı. Kuruluşundan dört yıl sonra 1986 yılında öğrenci almağa başlayan bölüm, ilk mezunlarını 1990 yılında verdi. Dört yıllık (sekiz yarıyıllık) lisans eğitimi sonunda öğrencinin mezun olabilmesi için programda yer alan zorunlu ve seçimlik derslerden en az 120 kredilik dersten başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bölümümüz 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren ikili öğretime geçmiştir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HALUK GÖKALP

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. ENGİN ÇETİN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. AYHAN KARAKAŞ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. HALUK GÖKALP

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. SEMA ÇETİN BAYCANLAR

Amaç

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dili ve edebiyatının en eski dönemlerinden günümüze uzanan süreçteki gelişimini, özeliklerini, dil bilgisel ve edebî özelliklerini incelemeyi, geçmişteki ve günümüzdeki sorunları tespit edip bunların sebeplerini ortaya koymayı amaçlar. Türk dili ve edebiyatının temel niteliklerini, dönemlerini, Türk kültürünün oluşum ve gelişim sürecini, bu süreçteki kültürel temasları ve bu temasların sonuçlarını araştırır.

Hedef

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün temel hedefi, Türk Dili ve Edebiyatının dönemlerini ve bu dönemlerde barındırdığı nitelikleri, anlatım gücünü bilen, edebi metinleri inceleme yollarını kavramış, Türk kültürünün gelişim sürecinin farkında olan, Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluş sürecini anlamış, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, güzel ve doğru konuşma, yazma becerisi elde etmiş bireyler yetiştirmektir

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Prof. Dr. Haluk Gökalp

Uygulamalı Ders

Bölümümüzde Bitirme Tezi dersi dışında herhangi bir uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bölümümüzde iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Programda bütünleşik, çift anadal ve yandal gibi olanaklar sonucunda farklı bir diploma alınmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, kendilerini akademik olarak geliştirdikleri takdirde çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı ve öğretim üyesi olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız devlet okulları ile özel okullarda öğretmenlik; yayınevlerinde editörlük yapabilmektedirler.