Gıda Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

1970 yılında kurulmuş olan bölümümüz, 1987 yılında Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1994 yılında ise Gıda Mühendisliği adını almış olup, Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim dalında yürütülen doktora programında doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Genel olarak gıda hammaddelerinin uygun teknik ve hijyenik koşullarda işlenerek değerlendirilmesi, üretimin optimizasyonu, proses tasarımı, gıda üretiminde kalite ve güvenilirliğin sağlanması, raf ömrünün uzatılması, atıkların/artıkların değerlendirilmesi, gıda bileşenleri, gıdanın objektif ve duyusal analiz yöntemleriyle besin değerinin, kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Bölümümüzde alanlarında uzman ve çoğunluğu yurtdışı eğitimli 10 profesör, 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere 14 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde 10 adet analiz ve 4 adet araştırma ve uygulama laboratuvarları hizmet vermektedir. Üretime yönelik kurulmuş olan pilot işletmelerde süt ürünleri, şarap, salamura zeytin, zeytinyağı, reçel, salça, et ürünleri, unlu mamüller üretierek, araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim dalımız mezunları Gıda Mühendisliğinde doktora derecesi almaktadırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı eğitim-öğretim programının temel amacı sağlığa yararlı, güvenli, besleyici ve tüketilebilir nitelikte gıdaları üretebilme bilgi ve yeteneğini öğrencilere kazandırmaktır. Araştırma yapmak ve gıda ile ilgili kurum ve kuruluşlara kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek diğer amaçları arasındadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HÜSEYİN ERTEN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. HAKAN BENLİ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. HAKAN BENLİ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. SERKAN SELLİ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ERDAL AĞÇAM

Amaç

Gıda Mühendisliği Anabilim dalında doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi, gerekir.

Hedef

Gıda sanayinin farklı alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanmasında, gıda mühendisliği alanında yapılan bilimsel çalışmalarla ve bu çalışmaların öğrencilere, gıda endüstrisine ve topluma aktarılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Kazanılan derecenin kabul koşulları Çukurova Üniversitesi "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" göre gerçekleştirilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan ögrencilere Gıda Mühendisliği doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından üç fazla sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bulunmamaktadır.

Staj

Bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yatay Geçiş ve Erasmus+ yolu ile programın değişim olanakları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Kamu ve Özel sektörde Doktor Gıda Mühendisi olarak istihdam edilir.