Jeoloji Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora düzeyinde eğitime 1982 yılında başlanmıştır. Jeoloji Mühendisliğinde Yüksek Lisans programını tamamlamış olan öğrencilerin jeoloji ile ilgili her türlü problemi, bilimin bütün özelliklerini kullanarak çözebilen kendi alanlarında (yapısal, stratigrafi, sedimantoloji, maden yatakları, su ve çevre kirliliği, petrografi, baraj, yol, zemin etüdü vs.) ileri seviyede uzmanlaşmak isteyen Jeoloji Mühendislerine ileri seviyede eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Anabilim Dalımızda öğrenci temelli bir eğitim-araştırma programı hedeflenmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların aranması ve işletilmesi aşamalarında rol alabilecek ve doğal olayları tanıyıp, nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Böylece, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde doktora yapan öğrenciler, gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla jeolojik problemleri tanımlayarak çözüm üretebileceklerdir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA AKYILDIZ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA AKYILDIZ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. SEDAT TÜRKMEN

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi HATİCE KARAKILÇIK

Amaç

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programını tamamlamış öğrencilerin, alanlarındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, eleştirel yaklaşımla analiz ve sentez yapabilen, bilime katkıda bulunabilecek, proje tasarlayıp yürütebilme becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Toplumsal ve bilimsel etik kurallarına saygılı, girişimci, yeniliğe açık, ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı yüksek olan araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek programın amacıdır.

Hedef

Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilen, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilen, eleştirel yaklaşımla analiz ve sentez yapabilen, Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilir. Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olur. İletişim ve Sosyal Yetkinlik Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, İngilizce dil puanı ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Jeoloji Mühendisliği Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

"Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde koşulları sağlayan öğrenciler, Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Başarılı olan öğrenci doktoru ünvanını almaya hak kazanır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

yoktur

Staj

Yoktur

Uygulamalı Ders

Ders Danışmanın belirlediği zamanda ilgili laboratuvarlarda yapılır.

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus

İstihdam Olanakları

Jeoloji Yüksek Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Jeoloji mühendisleri kamu sektöründe başta MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İller Bankası, TKİ, TTK, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Etibank, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar.