Tarım Ekonomisi

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Tarım Ekonomisi alanında yüksek lisans programının amacı tarım ekonomisi ve ilgili alanlarda araştırma yapmak ve uzmanlaşmak isteyen kişilere gerekli araç ve bilgilerin sağlanmasıdır. Yüksek lisans öğrencileri eğitimleri sırasında tarımın kendi yönelimlerine uygun özel bir alanıyla ilgili bilgi edinir ve bir danışman gözetiminde seçilmiş bir problem analiz ederler.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Tarım ve ilişkili sektörlerde etkin kaynak kullanımını gerçekleştirmek, kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam düzeylerini yükseltmek amacıyla; mezunlarının ekonomik kavram ve yöntemler konusunda sağlam bir temel oluşturmaları, tarım ve ilişkili alanlarda sorunlara pratik çözümler sağlamak amacıyla araştırma yaparak bilimsel bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DİLEK BOSTAN BUDAK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi UFUK GÜLTEKİN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi UFUK GÜLTEKİN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MUSTAFA NECAT ÖREN

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. DİLEK BOSTAN BUDAK

Amaç

Bu programın amacı öğrencilerin tarımı sosyo ekonomik açıdan anlamalarını ileri düzeyde sağlamaktır. Bununla birlikte öğrencileri tarımsal üretimin sosyo rekonomik analizini ileri düzeyde yapabilir hale getirmektir.

Hedef

Bu programın hedefi tarımın sosyo ekonomik yapısını ileri düzeyde öğrenen öğrenciler yetiştirmektir. Bununla birlikte tarımsal üretimin sosyo rekonomik analizini ileri düzeyde yapabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tarım Ekonomisi doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yüksek lisans ünvanına uygun bir şekilde çalışmak. Dersleri başarılı şekilde vermek ve tezi başarılı bir şekilde tamamlamak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Teoriyi öğrendikten sonra analizlerde kullanılacak verilerin elde edilmesine yönelik eğitim alınır. Bu verilerin nasıl analiz edileceği öğretilir.

Uygulamalı Ders

Teoriyi öğrendikten sonra analizlerde kullanılacak verilerin elde edilmesine yönelik eğitim alınır. Bu verilerin nasıl analiz edileceği öğretilir.

İş Yeri Eğitimi

Teoriyi öğrendikten sonra analizlerde kullanılacak verilerin elde edilmesine yönelik eğitim alınır. Bu verilerin nasıl analiz edileceği öğretilir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yurtdışındaki üniversitelerde belirli süreliğine eğitim alma olanağı vardır. Bu üniversitelerdeki bölümler doğrudan tarım ekonomisi bölümleri ya da tarım ekonomisi ile ilişkili bölümler olabilir.

İstihdam Olanakları

Bu bölümün mezunları kamuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ekonomi, kalkınma, enerji ve tabii kaynaklar, çevre, orman, su, gümrük ve ticaret bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, İGEME, MPM, DSİ gibi kamu banka ve sigorta şirketleri, danışmanlık firmaları, tarım kooepratifleri ve sulama birlikleri, tarım ve tarım dışı işletmeler, oda ve borsalar, kalkınma ajansları, hazine ve dış ticaret müsteşarlıkları, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, ve diğer özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmektedir.