Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Ön Lisans Programı - İmamoğlu Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi, İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, 2013 yılında ilk öğrenci kayıtları yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup, 2015 yılında bölümün ilk mezunlarını Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Teknikeri olarak vermiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, sektörde ihtiyaç duyulan ara eleman açığını kapatmak amacıyla, yüksek vasıflı, birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, toplumsal sorumluluk sahibi, bağımsız düşünce yeteneği gelişmiş, pratik tecrübesi yanında kuvvetli bir teorik bilgi ile bu bilgiyi uygulama kabiliyetine ve becerisine sahip olan ve özgüven sahibi teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. SERKAN BELLER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. DİLEK ALAGÖZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. DİLEK ALAGÖZ

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. İLYAS ÖZOĞUL

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. FERAY KARABÜYÜK

Amaç

Programın amacı; eğitim sürecinde verilen teorik bilgilerin mevcut atölye ve laboratuar imkanlarıyla desteklenerek sektördeki ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Binalarda doğalgaz tesisatı, ısıtma tesisatı, sıhhi tesisat ve yangın tesisatı projelerini çizebilen ve bunların kurulum, montaj/demontaj, bakım ve onarımı ile işletmesini yapabilen mezunlar bu programla yetiştirilmektedir. Ayrıca mezunlar sıcak su, kızgın su, buhar ve kızgın yağlı kazanlar ile sistemlerini kurabilir, bunların bakım onarım ve işletmesini yapabilir.

Hedef

Ülkemizde doğalgaz kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat konusunda ara eleman ihtiyacını karşılayacak bilgi ve becerisi yüksek teknikerler yetiştirecek olan bu program ile ülkemizde gaz kullanımı daha güvenilir hale gelecektir. Binalarımızdaki doğalgaz tesisatı, ısıtma tesisatı ve sıhhi tesisat projelerini mühendislerden aldığı direktifler doğrultusunda uygulayabilen ve işçileri yönlendirerek çalıştırabilen teknikerler yetiştirecek olan bu program ile daha çağdaş, yaşanabilir ve çalışılabilir mekanlar sağlanacaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programına yerleşebilmesi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekir. TYT puanı hesaplanmış olan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Eğitimi başarı ile tamamlayanlar “Tekniker” ünvanı alır ve “Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi” önlisans diplomasına sahip olur.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ayrıca mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere doğalgaz ve tesisatı teknolojisi önlisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS(Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK'ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler. Mezunlarımız DGS sınavında başarılı oldukları takdirde Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Enerji ve Tesisat Öğretmenliği bölümlerinde eğitimlerine devam edebilirler ve dört yıllık bir lisans programından mezun olma şansına sahip olurlar. Ayrıca sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültelerinin İşletme ve İktisat lisans programlarına kayıt olabilirler.

Staj

Staj süresi 30 iş günüdür (5 hafta). Stajlar birinci sınıfın sonunda yaz döneminde okulun belirlediği tarihler aralığında yapılır. Staj süresince öğrencilerin sağlık sigortaları Çukurova Üniversitesi tarafından sağlanır. Öğrenciler stajlarını doğalgaz ve ısıtma tesisatı montaj ve kurulumunu yapan firmalarda, gaz dağıtım şirketlerinde, çeşitli sektörlerdeki fabrikaların su ünitelerinde, kazan dairelerinde, soğutma ve iklimlendirme bölümlerinde, boru montaj ve demontajı yapan taşeron firmalarda, sıhhi tesisat armatür malzemeleri, dikişli/dikişsiz demir boru ve plastik boru üreten fabrikalar ve proje çizim ofislerinde yapabilirler.

Uygulamalı Ders

Okulumuzda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Okulumuzda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Okulumuzda çift anadal/yan dal/ortak program olanakları bulunmamaktadır. Erasmus/Mevlana/Farabi değişim programlarından öğrencilerimiz yararlanabilmektedir.

İstihdam Olanakları

Doğal Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler, inşaat şirketlerinde, proje çizim bürolarında, gaz boru ve ek parçaları ekipmanları üreten fabrika ve atölyelerde, gaz tesisatı montaj ve demontaj yapan doğalgaz dağıtım şirketlerinde ve BOTAŞ'ta çalışabilirler. Kamu veya özel sektör kuruluşlarında doğalgaz, katı/sıvı/gaz yakıt veya güneş enerjisi ile çalışan ısıtma sistemlerinin kurulumunu, bakımını ve onarımını yapabilirler.