Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Lisans Programı - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Temel Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2000 yılında İ.İ.B.F. bünyesinde kurulmuştur. Eşit ağırlık puanıyla öğrenci almakta olan bölümümüz; Hukuk, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve İktisat disiplinlerinden çeşitli dersler içeren disiplinler arası yaklaşıma sahip bir eğitim vermektedir. Bunlara ek olarak bölümümüz, Avrupa'daki üniversiteler ile yapmış olduğu çok sayıda ikili antlaşmalar sayesinde, öğrencilerimize eğitimleri boyunca Erasmus Değişim ve Staj Programları ve Farabi Değişim Programı'ndan faydalanma imkânı sunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Lisansüstü eğitimlerini yurtdışındaki sayılı üniversitelerde tamamlamış olan akademik kadrosuyla Çukurova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, ülkemizdeki diğer Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden kendini farklı kılmaktadır. Öğrencilerimiz Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma yeteneğine kavuşmaktadır. Karşılıklı etkileşime dayalı eğitim anlayışına sahip olan bölümümüzde dersler; sadece öğretim üyelerinin ders anlattığı ve öğrencilerin dinlediği bir biçimde değil, bireysel olarak veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışmaya yönelik sunum, münazara ve ödevler gibi tekniklerle işlenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MARELLA BODUR ÜN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. AYŞE DUYGU TANRIVERDİ

Amaç

Eğitmek, araştırmada yaratıcılıkta ve girişimde sürekli yenilik yaratarak fakülte öğrencilerinin ve akademik kadronun başarılarını en üst seviyeye ulaştırıp araştırma yönetiminde istenen seviyelere ulaşmak.

Hedef

Öğrencilerin akademik ve profesyonel isteklerini gerçekleştirebilmeleri için farklı, açık fikirli, sorgulayan, düşünmeye teşvik edici, katılımcı ve kapsayıcı bir eğitim programı yaratmak. Kendini araştırmaya, eğitime ve danışmanlığa/rehberliğe (mentaring) adamış dinamik bir öğrenci profili oluşturarak mezun olduktan sonraki hayatlarına akademik desteği sağlamak.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak, toplamda 240 AKTS'yi sağlamak ve Çukurova Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders zorunluluğu bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İktisat Bölümü ile Çift Anadal/Yan Dal programı bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar, uluslararası örgütler, üniversiteler, özel şirketler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok ulusal ve uluslararası kurumda görev alabilmektedir.