Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Program hemşirelikte lisans mezunlarına Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzmanlığın gerekliliğine inanmış, dünya,ülke ve bölge gereksinimlerinin bilincinde, bilimsel yeterliliğe sahip, farkındalığı yüksek uzman hemşire yetiştirir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Program hemşirelikte lisans derecesine sahip adaylarda bilimsel paradigmalar oluşturan ve mesleki bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütebilmesini sağlayan 2 yıl/4 yarıyıldan oluşan bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. SEVİLAY ERDEN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN

Amaç

Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programı, öğrencilerin cerrahi hastalıkları hemşireliğine özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde uzmanlaşmasını, bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisi kazanmasını ve hemşirelik uygulamalarına yenilik getirmesini amaçlar.

Hedef

Mezunlara Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzman hemşire yetiştirmek, hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaktır.Ayrıca lisans düzeyindeki okulların öğretim elemanı gereksinimine yanıt verecek akademisyenler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Yükseklisans programına başvurmak için hemşirelik lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Diğer koşullar Çukurova Üniversitesi sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bilim Uzmanlığı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, danışmanı ile belirledikleri bir konuda tez çalışması yapar ve bu çalışmayı sözlü olarak başarı ile sunduktan sonra mezun olmaya hak kazanırlar. Cerrahi Hastalıkar Hemşireliği yüksek lisans programı yeterlilik koşulları ve kuralları "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nde belirtilmiştir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği dalında yüksek lisans yapmış olanların kabul edildikleri programlarda doktora eğitimi alabilirler.

Staj

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği programında staj bulunmayıp, dersler kapsamında uygulamalar yer almaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalar, derslerin alanına uygun birim/kliniklerde yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Mevcut değildir.

İstihdam Olanakları

Sağlık kurum ve kuruluşlarında cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında uzman hemşire olarak, lisans düzeyindeki okullara öğretim elemanı olarak istihdam edilirler.