İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı 1993 de kurulmuştur. Bu program 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuvar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program öğrencilere İklimlendirme ve Soğutma biliminin ve endüstriyel İklimlendirme ve Soğutmanın temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstri ve laboratuvar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır. Program günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, endüstriyel İklimlendirme ve Soğutma grubunun bir üyesi olan İklimlendirme ve Soğutma teknikerinin vasıflı işçilerden daha fazla bilgi ve öngörüye sahip olması istenmektedir. Bir İklimlendirme ve Soğutma teknikerinin ana görevi; İklimlendirme ve Soğutma teknisyeni ve İklimlendirme ve Soğutma mühendislerine laboratuvar ve endüstriyel uygulamaların işleyişinde yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, programda İklimlendirme ve Soğutmanın temel prensipleri konusunda geniş bilgiye ve ileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program, evler, işyerleri ve endüstriyel tesislerdeki iklimlendirme, havalandırma ve soğutma tesislerinin kurulması, işletilmesi ve bakımından sorumlu tekniker yetiştirmektir. Yetiştirilen bu teknikerler, makina mühendisleri ile kalifiye işçi ve teknisyenler arasında hem yeterli teknik bilgiye hem de pratik beceriye sahip ara eleman ihtiyacını gidermeye yöneliktir. Hatta bazı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde teknikerler, firmanın kıdemli teknik elemanları olabilmekte ve dolayısıyla liderlik ve yöneticilik rolünü de üstlenebilmektedirler. Diğer taraftan bu programı bitiren öğrenciler, merkezi sistemle yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olup lisans bölümlerine devam etmeleri de mümkündür.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. SERDAR KAŞIKCI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. ERDOĞAN ŞİMŞEK

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. ERDOĞAN ŞİMŞEK

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. AYŞE ÇİÇEK

Amaç

İklimlendirme ve soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran, servis ve bakım işlerini yapan, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen, mesleki etik sorumluluğunu kavramış, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen, yaşam boyu öğrenme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Hedef

İklimlendirme, soğutma ve havalandırma alanlarında artan ihtiyacı en hızlı ve kolay yollarla karşılayabilen, çağdaş bilgi ve becerilere sahip teknikerler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırılabilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 işgünü staj eğitimi yapan mezunlar “İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri” önlisans derecesini alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 işgünü staj eğitimi yapan mezunlar “İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri” önlisans derecesini alırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler teknoloji fakültelerine ve makine mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

Staj

30 iş günü zorunlu staj vardır.

Uygulamalı Ders

Staj ve İş yeri eğitimi hariç programdaki derslerin %65'i teorik ve uygulamalıdır. Derslerin uygulamalı bölümlerinde laboratuvar ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda 3+1 eğitim modeli uygulanmakta olup dördüncü yarıyılda isteyen ve şartları sağlayan öğrenciler programın yönlendirdiği bir işyerinde İş Yeri Eğitimi yapabilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencilerinin Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına kabul olanakları vardır.

İstihdam Olanakları

Mezun öğrenciler İklimlendirme ve Soğutma endüstrilerinde ve İklimlendirme ve Soğutma biliminin kalite kontrol ve araştırmaya yönelik kullanıldığı diğer endüstri dallarında tekniker olarak çalışabilmektedirler. İklimlendirme ve Soğutma biliminin üretim, kalite kontrol ve araştırmaya yönelik olarak kullanıldığı sektörler (hastaneler, oteller, imalathaneler, kimya sektörü, gıda sektörü, kozmetik, kağıt, rafineri ve petrokimya ve soğutma, plastik, cam ve gıda gibi) mezunlarımıza geniş iş olanakları sunmaktadırlar.