Turizm ve Otel İşletmeciliği

Ön Lisans Programı - Yumurtalık Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Turizm ve Otel İşletmeciiliği Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi ve dengi okul mezunları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan sınav(lar) ile seçilmektedir. Programa her yıl yaklaşık 45 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için en az 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için 30 iş gününü kapsayan bir işyeri uygulamalı yaz stajı tamamlaması da zorunludur. Programın öğretim dili Türkçedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerimize, sektörün ihtiyaç duyduğu temel turizm bilgisi ile birlikte, otel işletmeciliği, ön büro yönetimi, yiyecek içecek yönetimi, turizm pazarlaması gibi turizmin gereksinim duyduğu önemli konularda bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir. Programa başlayan öğrenciler, işletme, ekonomi, pazarlama, yönetim ve bilgi teknolojileri gibi konularda dersler alacak, daha sonra ise muhasebe ve çeşitli ara konularda yönetim becerileri kazanmış olacaklardır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır. Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MAHMUT ALİ GÖKÇE

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. MAHMUT ALİ GÖKÇE

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MAHMUT ALİ GÖKÇE

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. CANANİ YALÇİN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. MEHTAP BAYKAL

Amaç

Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası işgücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesidir.

Hedef

Ülke ekonomisi ve dünya barışının sağlanmasında büyük rolü olan Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası iş gücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesinde en iyi eğitim veren birim olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına lise ve dengi okul mezunu olanlar arasından, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına Merkezî Yerleştirme Sınavında TYT puan türünden yeterli puanı alan adaylar, ÖSYM’ce yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirilir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Önlisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programında iki yıllık eğitim süresince 120 AKTS'lik ders alınması, tüm dersleri başarı ile tamamlayan endüşük notu DD olan FD, FF ve NA notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve 30 günlük işyeri uygulama yaz stajını yapan öğrenciler mezun olabilirler. Bu belirtilen şartları taşımayan öğrenciler mezun olamaz. Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programında başarılı olan öğrenciler, “Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Staj

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı kapsamında öğrencilere verilen uygulama ve teorik derslerdeki bilgilerin, 30 iş günü süresince özel ve kamu işletmeleri ile Turizm ve Otel İşletmeciliği alanıyla ilgili kurumlarda iş yeri uygulamalı yaz stajında yaşayarak deneyimledikleri, iş gücüne katılım öncesinde öğrencilerin yaşadığı iş deneyiminin değerlendirildiği bir bir derstir.

Uygulamalı Ders

Programda mesleğe yönelik verilen uygulamalı dersler işyeri yaz staj yerinde, özel ve kamu işletmelerine yapılan teknik gezilerde ve okulumuzun bilgisayar labaratuvarlarında yürütülmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı kapsamında öğrencilere verilen uygulama ve teorik derslerdeki bilgilerin, 30 iş günü süresince iş yeri uygulamalı yaz stajında yaşayarak deneyimledikleri, iş gücüne katılım öncesinde öğrencilere iş deneyimi ve gerçekte ne yapabildiklerini kendileri ve bağımsız üçüncü bir taraf tarafından değerlendirildiği bir süreçtir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Mevlana. Farabi ve Erasmus öğrenci staj ve eğitim değişim programları ile yurtiçi veya yurtdışı deneyimleyebilirler.

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler; konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilir.