Otomotiv Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalı bünyesinde yüksek lisans programı açılması konusundaki teklifi 08.10.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve söz konusu teklif uygun görülmüştür. Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programımız da başarı ile sürdürülmekte olup mezunlarını vermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

2008 yılında kurulan bölümüzün yüksek lisans programı 2009 yılında açılmıştır. Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, alanında uluslararası düzeyde eğitim veren ve özgün araştırma çalışmaları yapan, Uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir Yüksek Lisans Programı olmaktır. Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Otomotiv Mühendisliği alanında günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, Türk Otomotiv Endüstrisini daha ileriye götürecek, otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli araştırmacı, yenilikçi iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmayı, otomotiv alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine destek olmayı amaçlamıştır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ALİ KESKİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK YILDIZHAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi TAYFUN ÖZGÜR

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MUSTAFA ATAKAN AKAR

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK YILDIZHAN

Amaç

Temel bilimler veya mühendislik alanlarında lisans derecesine sahip olan öğrenciler, yüksek lisans programlarında aldıkları dersler ile uzmanlaşacakları alanda bilgi dağarcıklarını zenginleştirirken, modern tasarım ve analiz yöntemleri ile alana özgü yenilikçi teknolojileri uygularlar. Bu programlarda öğrencilere, disiplinler arası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarında dersler sunulur. Öğrenciler günümüz standartlarına uygun teknik altyapıdaki laboratuarlarda uygulamalı araştırma yapma imkânları bulurlar.

Hedef

Otomotiv mühendisliği mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, uluslararası düzeylerde etkin roller alacak, bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek; gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

-Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinin birisinden lisans diploması almış olmak. - ÖSYM tarafından yapılan ALES (geçerliliği 5 yıldır) sınavından en az 55 sayısal puan (ALES Puanını gösteren bir belge getirilmelidir) veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 610 veya GMAT’dan 450 puan almış olmak. - YDS’den en az 50 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavlarının (YÖKDİL, TOEFL, YDS, E-YDS) birinden eşdeğer puan almış olmak

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans programı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Otomotiv Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Müfredatımızda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan, seminer ve tez çalışmasını gerçekleştiren ve Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programları başvuru ve kayıt şartlarını sağlamaları durumunda doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Yüksek lisans eğitimi kapsamında staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Yüksek lisans eğitimi kapsamında uygulamalı dersi bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Yüksek lisans eğitimi kapsamında iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus, Mevlana ve Farabi programları kapsamında uluslararası ve ulusal değişim programlarına başvuru imkanları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları; Otomotiv ana sanayii, Otomotiv yan sanayii, Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) kurumları, Danışmanlık şirketleri, Makine imalat sanayii, Ulaştırma sistemleri, Savunma ve Hava araçları sanayii alanlarında, ve ulusal ve uluslararası özel ve kamuya ait otomotiv alanında faaliyet gösteren birimlerde çalışabilir.