Öğrenciler hem üniversite içindeki sağlık birimlerinden (mediko-sosyal merkezi ve hastane) hem de üniversite dışındaki her türlü sağlık biriminden faydalanabilirler.

Türkiye’deki tüm vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır. Ailesinden dolayı bir sigorta sistemine dâhil olan öğrenciler, bu sağlık hizmetinden yararlanmaktadırlar. Ailesinden dolayı herhangi bir sağlık güvencesi olmayan öğrenciler ise, üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesine bağlı sağlık kuruluşundan faydalanabilirler.

Üniversiteye bağlı birimlerde kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan öğrenciler ile staj yapan öğrencilerin sigorta hizmetleri üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi tarafından karşılanmaktadır.