Bilgisayar Programcılığı

Ön Lisans Programı - Karaisalı Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Teknolojideki sınır tanımayan gelişmeler; bilgisayar teknolojisinin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle teknik çalışmalara ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak bilgisayar alanında teknikerler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı eğitimi vermektir. Bu program, 1996-1997 Eğitim ve Öğretim Yılında Bilgisayar Programlama Bölümü olarak 20 öğrenci alınarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlanılmıştır. Programın amacı; güncel ve bilgisayar eğitimi ve teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma, kültürel farklılıklara ve doğaya saygılı, takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı teknikerler yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi HALİL ÖZKURT

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Ömer Tuğrul KURDOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Ömer Tuğrul KURDOĞLU

Amaç

Programın amacı; güncel ve bilgisayar eğitimi ve teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma, kültürel farklılıklara ve doğaya saygılı, takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı teknikerler yetiştirmektir.

Hedef

Programın hedefi; bilgisayar eğitimi ve teknolojilerindeki güncel yazılım ve donanımlarının teorik ve pratik olarak tanımlayabilen, analiz eden ve problemleri çözme kabiliyetine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi için özellikle bilgisayar başında güncel yazılımların kullanılması ile eğitim sürecinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Öğrencilere yaşam boyu öğrenme niteliklerinin kazandırılması ile bilgisayar teknolojilerini ve yazılımları takip etmelerinin gerekliliği konusunda bilinçlenmelerinin sağlanmasıdır.

Kayıt Kabul Koşulları

Lise diplomasına sahip, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak, programa yerleştirilirler. Ayrıca Bilgisayar Programcılığı programına, üniversitenin belirlediği kontenjan ve kriterler çerçevesinde yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bilgisayar programcılığı derecesi.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS: 120´dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunlar Açık Öğretim Fakültesinin bazı bölümlerine sınavsız kayıt olabilirler ve bu bölümden mezun olarak lisans diplomasına sahip olurlar. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavına girerek alanları ile ilgili bölümlerde lisans eğitimine devam edebilirler.

Staj

30 İŞ GÜNÜ

Uygulamalı Ders

Uygulamalı eğitim sürecimiz bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitim sürecimiz bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus değişim programına öğrencilerimiz başvurabilirler

İstihdam Olanakları

Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; bilgisayar sektöründe, teknik servislerde ve işletmelerde, istihdam edilirler. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.