Tekstil Mühendisliği

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

23.07.1990 tarihinde kurulan Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü İlk öğrencilerini 1993-1994 eğitim-öğretim yılında almış olup, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, sürekli gelişimi esas alan, bilgi birikimini sanayi ile paylaşan bir eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olan Bölümümüz bugüne kadar yaklaşık 1250 Lisans öğrencisi mezun etmiştir. Dört yıllık Lisans eğitimi boyunca; Elyaf Teknolojisi, İplik Teknolojisi, Kumaş Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi, Konfeksiyon Teknolojisi, Tekstilde Kalite Kontrol, Tekstil Tasarımı, Tekstil İşletmeciliği gibi alanlarda çeşitli dersler verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Tekstil sanayinin gereksinimlerini dikkate alarak; sanayicinin beklentilerine uygun, temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş, kendisini yenileyebilen, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, üretken, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişebilen, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SERİN MEZARCIÖZ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ ERBİL

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. ABDURRAHMAN TELLİ

Amaç

Bölgemiz ve Ülkemiz ihtiyaçlarını da göz önünde tutan, Uluslararası seviyede kaliteli eğitim ile donatılmış, gelişime açık, etik bilince sahip, iletişimi güçlü ve sorun çözen mühendisler yetiştirerek Türk Tekstil Sanayi’ne katkıda bulunmaktır.

Hedef

Farklı uzmanlık alanlarında tekstil mühendisliğinin, araştırma ve uygulamaya yönelik yüksek lisans ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik doktora eğitimi ile Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel kazanımını artırmaya çalışmak, -Sanayinin ve toplumunun ihtiyaç duyduğu alanlarda, yaptığı bilimsel çalışmaların sonuçlarını, ulusal ve uluslararası yayınlar ile tekstil endüstrisinin yararına sunmak, -Düzenleyeceği etkinliklerle bilim insanlarını bir araya getirmek, güncel konularda bilgi akışı sağlayarak, tartışma ortamı yaratmak ve uygulayıcıların dikkatine sunmak, -Ulusal ve uluslararası saygınlığı olan, konusunda önder, bir eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu bölüm, yüksek öğretimde Tekstil Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Dört yıllık öğrenimini tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilmektedir. Öğrencilerin programı başarı ile tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi ders alması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

20´şer iş günü 2 adet fabrika stajı

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Tekstilde Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (TUME) dersi, 4. sınıf 8. yarıyıldadır. Bir eğitim-öğretim yarıyılını kapsar. Bu dönemde öğrenci haftanın 5 (beş) iş gününü işletmenin çalışma saatlerine bağlı olarak işletmede geçirir (Bir iş günü normal olarak 8 saatlik mesaiden oluşur). TUME döneminde öğrencinin işletmede geçirmesi gereken süre, üniversitenin ilan ettiği akademik takvime bağlı olmak şartıyla resmi tatil olmayan iş günlerinden oluşur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrencileri’nin Başvurabildiği Çift Anadal Programları: • Endüstri Mühendisliği Bölümü • Makine Mühendisliği Bölümü Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrencileri’nin Başvurabildiği Yandal Programları: • Endüstri Mühendisliği Bölümü • Makine Mühendisliği Bölümü

İstihdam Olanakları

Bölümümüz mezunlarının başlıca çalışma alanları üretim sektörü, danışmanlık şirketleri, firma temsilcilikleri, çeşitli kamu kurumları olarak sıralanabilir.