Endüstri Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bu programın genel amacı endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında araştırmalar yapmak ve öğrencileri daha ileri dereceler için güçlü bir analitik altyapı ile donatmaktır. Programın yöneylem araştırması, üretim yönetimi, bilgi yönetimi, kalite mühendisliği ve sağlık sistemleri gibi araştırma alanları mevcuttur.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programda endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere eğitim verilmektedir. Öğrenci profili özel ve kamu sektörlerinde çalışan veya akademik kariyer düşünen endüstri mühendisi ve ilgili mühendislik/fen branşlarından oluşmaktadır. Programdaki dersler yöneylem araştırması, üretim yönetimi, bilgi yönetimi ve kalite mühendisliği gibi konuları içermektedir. Derslerin yanında, bir yıl süren tez çalışmasında öğrencilerden teorik ve/veya uygulamalı bir konuda özgün bir çalışma yapmaları ve jüri önünde başarıyla savunmaları beklenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ALİ KOKANGÜL

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EBRU YILMAZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. CENK ŞAHİN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ZAHİDE FİGEN ANTMEN

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Müfide NARLI

Amaç

Bu programın genel amacı endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında araştırmalar yapmak ve öğrencileri daha ileri dereceler için güçlü bir analitik altyapı ile donatmaktır. Programın yöneylem araştırması, üretim yönetimi, bilgi yönetimi, kalite mühendisliği ve sağlık sistemleri gibi araştırma alanları mevcuttur.

Hedef

Bu programda endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere eğitim verilmektedir. Öğrenci profili özel ve kamu sektörlerinde çalışan veya akademik kariyer düşünen endüstri mühendisi ve ilgili mühendislik/fen branşlarından oluşmaktadır. Programdaki dersler yöneylem araştırması, üretim yönetimi, bilgi yönetimi ve kalite mühendisliği gibi konuları içermektedir. Derslerin yanında, bir yıl süren tez çalışmasında öğrencilerden teorik ve/veya uygulamalı bir konuda özgün bir çalışma yapmaları ve jüri önünde başarıyla savunmaları beklenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programın kabul koşulları Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Program başarılı olarak tamamlandığında Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programda kazanılan derecenin kuralları Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş Yeri Eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal, Yandal programları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Program mezunları farklı disiplinleri içeren bir müfredat ile mezun olurlar. Kamu kurumlarında, özel sektör firmalarında, üniversitelerde ve diğer araştırma kurumlarında mezunlar kariyer imkanlarına sahiptir. Mezunlar kuruluşlarda üretim planlama, kalite yönetimi, süreç iyileştirme, bilgi sistemleri, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi v.b. birimlerde çalışabilmektedir. Ayrıca, mezunlar danışmanlık, akademik ve ar-ge kurumlarında da çalışmayı tercih edebilmektedir.