Fizyoloji

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Fizyoloji doktora programı temel fizyolojik mekanizmaları akademik düzeyde yorumlayabilen, bilimsel verilere erişerek yeni bilgi sentezleyebilen, ürettiği bilgiyi akademik platformda sunma yeteneği kazanmış bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda mezunların sorunlara akılcılıkla yaklaşan, deneysel araştırma yöntemleri konusunda deneyimli ve bilimsel araştırma kültürü ile etik değerlere sahip bireyler olması amaçlanmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İnsan vücudunun çalışma prensiplerini kavramış olan öğrencinin program sonunda bilime yenilik getirmesi ve/veya yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi ve/ veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi istenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Fizyoloji konusunda temel bilgileri özümseyerek sentez yapabilme yeteneğine sahip, sorgulayan, araştıran bilim insanlarının yetiştirilmesini sağlamak.

Hedef

İleri düzeyde fizyoloji bilgisi ile donanmış, yeni bilgilere ulaşma yolunu bulabilen kişilerin yetişmesini sağlayarak akademik dünya, sanayi ve araştırma sahalarına yetkin eleman olarak istihdam edilmesinin önünü açmak

Kayıt Kabul Koşulları

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre başvuru şartlarını yerine getirmek.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Fizyoloji Doktoru

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktorasını tamamlamış kişiler, gerekli koşulları yerine getirdiklerinde, diğer multidisipliner alanlarda doktora yapabilirler.

Staj

Bu program staj gerektirmemektedir

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş temelli öğrenme yapılmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber kurum veya şirket AR-GE departmanlarında araştırıcı olarak çalışabilmekte, ön lisans programlarında eğitimci olarak pozisyon bulabilmektedirler.