Bitki Koruma

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Kültür bitkilerine ekonomik zarar veren böcekler, akarlar, abiyotik ve biyotik (fungus, bakteri, fitoplazma, spiroplazma, virüs, viroid ve nematod) etmenler ile yabancı otların üretim alanına verdiği zararlar çalışma konuları arasındadır. Bunların mücadelesinde mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı bölümümüzde öğretilir. Bölüm, çeşitli bitki koruma aktiviteleri için gerekli olan uygun olanaklara sahiptir. Modern ekipmanlarla donanımlı her disipline ait laboratuvarlar, yaklaşık 40 dekarlık bölüm araştırma ve uygulama alanı, sera ve iklim odaları, entomoloji ve fitopatoloji anabilim dallarında yürütülen araştırmalara olanak sağlamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Program, kültür bitkisi yetiştiriciliğinde ortaya çıkan bitki koruma sorunları ve bunların çözümüne yönelik bilgileri alma, değerlendirme ve uygulamaya aktarma becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Literatür tarama, araştırma yapma, deneme kurma ve değerlendirme ile tez yazımı konularında eğitim almalarını sağlamaktır. Program, bitki koruma alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü yetişmesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri doktora programına hazırlamayı hedeflemektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET RİFAT ULUSOY

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. İsmail DÖKER

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. MUHARREM ARAP KAMBEROĞLU

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. DAVUT SONER AKGÜL

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. İsmail DÖKER

Amaç

Programın amacı; öğrencilerine önce temel ziraat mühendisliği alanında gerekli alt yapıyı kazandırmaktır. Daha sonra; öğrencilerine programın ana konusu olan kültür bitkisi yetiştiriciliğinde ortaya çıkan bitki koruma sorunları ve bunların çözümüne yönelik bilgileri verme, değerlendirme ve uygulamaya aktarma becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Program, bitki koruma alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü eldesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri Doktora programına hazırlamayı hedeflemektedir.

Hedef

Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip, bitki hastalık, zarar etmeni ve yabancotlar ile mücadelede savaş yöntemlerinin doğru uygulanmasını sağlayan ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlayan; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazabilen, mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilen, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisine sahip, meslek etiğine saygılı olan, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneğine sahip Ziraat Mühendisleri yetiştirmek programın hedefidir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Doktor

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenci 7 ders 21 kredi 42 AKTS'lik ders almak zorundadır. Tez Program Özeti öğrencinin sunumundan sonra Akademik Kurul Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini Fen Bilimleri Enstitüsü kurallarına uygun olarak seçilen jüri önünde savunur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

yoktur

Staj

Staj dersi yoktur.

Uygulamalı Ders

Uygulamalar ilgili laboratuvarlar ve arazide yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

yoktur

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

yoktur

İstihdam Olanakları

Bu programın mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile bunlara bağlı kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, Özel sektörde ise Zirai İlaç Firmaları ve Bayiileri, Tarımsal İşletmelerinde istihdam edilmektedir. Ayrıca pek çok üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti de verebilmektedir