Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 1982 yılında yüksek lisans ve 1984 yılında lisansüstü öğretimine başlamıştır. Bölümümüzde yaklaşık 1000 öğrenci lisans ve 200 öğrenci lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Lisans ve lisansüstü eğitimimizde derslerin tamamı İngilizce olarak verilmektedir. Ekim 2022 itibarıyla bölümümüzde 8 profesör, 1 doçent, 2 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi olmak üzere 17 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünde: Makine Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji ve Mekanik olmak üzere toplam beş anabilim dalı mevcuttur. Her anabilim dalının kendi laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda bilimsel araştırmaların yanında hem eğitim-öğretime yönelik hem de sanayiye dönük hizmet verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Anablim Dalında; Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere beş bilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş makine mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Programda ilk yıl ikisi zorunlu diğerleri seçmeli olmak üzere toplam yedi ders bulunmaktadır. Bu dersler sayesinde öğrencilere makine mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. İkinci yılda alınan Yüksek Lisans Tezi ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HÜSEYİN AKILLI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. HÜSEYİN AKILLI

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HÜSEYİN AKILLI

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi DURMUŞ ALİ BİRCAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. GÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN

Amaç

Makine Mühendisliği; temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen genel bir mühendislik dalıdır. Makine mühendisliği lisans eğitim-öğretim programında sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim ve uygulama çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, takım çalışmasına yatkın, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine sahip ve çevreye duyarlı mühendisler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Lisans düzeyinde edindiği uzmanlık bilgileri, özgün fikirlerle destekleyerek ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, karmaşık mühendislik problemlerini çözme ve makine mühendisliğiyle ilgili yenilikleri takip etme, inceleme ve uygulama beceriye , yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve en az bir yıllık bir tez çalışmasını tamamlamak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda Erasmus değişim imkanı bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar genellikle ar-ge personeli olarak çalışabilmektedir.