Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilimdalı programı başta ekonomik öneme sahip denizel ve tatlısu balık ve kabuklularının yetiştiricilik ve üretim tekniklerinin ortaya konulması, hastalık ve tedavilerinin anlaşılması, su ürünleri işletmelerinin kurulması projelendirilmesi yönetim ve idaresinin ne şekilde yapılacağının eğitimini veren bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Su ürünleri yetiştiriciliği ve hastalıklar alanında teorik ve uygulamalı bilimleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında uzmanlık düzeyinde geliştirerek su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği, yetiştiricilik ve yetiştiricilik teknikleri, hastalıklarla mücadele yöntemleri konularında araştırma yapıp, su ürünleri üretimi ve ilgili yan sektörlerin ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyduğu çağdaş bilgi ve yöntemlere ulaşan ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilen yüksek lisans mezunları yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AYSEL ŞAHAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. Hatice Asuman YILMAZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. ORHAN TUFAN EROLDOĞAN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. OĞUZ TAŞBOZAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. İbrahim DEMİRKALE

Amaç

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yüksek Lisans programından mezun olacak öğrencilerin; Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektöründe karşılaşılan sorunları giderebilmeleri, yeni fikirler sunarak işletmelerin kazançlarını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunabilmeleri ve kendi işletmelerini kurabilecek bilgi düzeyine sahip olmaları belli başlı amaçlar arasındadır.

Hedef

Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusunda bilgi - uygulama yönünden tam donanımlı ve ülkemizin Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektörüne yön verecek mezunlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Lisans diplomasına sahip olmak veya lisans mezuniyet aşamasında olmak, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmak gerekir. Başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Su Ürünleri Yüksek Mühendisliği" diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yüksek lisans programı sonunda asgari 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış ve konusunda tezlni hazırlayıp, Jüri karşısında tezini başarıyla sunmuş öğrenciler, tezli Yüksek lisans diploması alarak, "Su Ürünleri Yüksek Mühendisi" derecesine sahip olurlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak, tezli yüksek lisans diplomasına sahip öğrenciler, ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 geçerli not almaları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen, anabilim dallarınca belirlenmiş dilde yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puana sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarına geçiş yapabilirler.

Staj

Bu programda staj programı yoktur.

Uygulamalı Ders

Bazı derslerin laboratuvar ve/veya bilgisayar paket programlarında uygulaması vardır.

İş Yeri Eğitimi

Arazi çalışmaları, laboratuvar uygulamaları.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.