Okul Öncesi Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Program 2001-2002 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Ana Bilim dalında 2 profesör, 4 doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Okul Öncesi Eğitimi bölümü yüksek lisans programının amacı, okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve öğretmen yetiştirme alanlarındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. ŞULE ERDEN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA YAŞAR

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. ÖZKAN ÖZGÜN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. EBRU DERETARLA GÜL

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. İNANÇ ETİ

Amaç

Program kuramsal yaklaşımlar ve görgül araştırmalar yoluyla öğrencilerin okul öncesi dönem çocukları, aileleri ve diğer ilgili meslek elemanları ile profesyonel ve etkili bir biçimde çalışma tarzı kazanmasının yanında okul öncesi programlarına uygun planları hazırlama, uygulama ve değerlendirme becerisi de kazanmalarını amaçlamaktadır.

Hedef

Okul Öncesi Eğitimi yüksek lisans programı alanında uzaman eğitimciler, yöneticiler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program öğrencileri okul öncesi dönem çocuklarının gelişimleri ve en etkili öğrenme yolları üzerine odaklanarak edinmiş oldukları bilgi birikimini farklı eğitim ortamlarında kullanabilecek yeterliğe sahip olacaklardır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu alandan yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar erken çocukluk gelişimi, eğitimi, araştırmaları ve okul öncesi eğitimi yönetimi konularında uzman olurlar. Ayrıca alanda doktora yapabilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu alandan tezli yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar Okul Öncesi Eğitimi Bilim Uzmanı derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Toplam süre en az 4 en fazla 6 yarıyıl olabilir. Ders dönemi en az 2, en fazla 4 yarıyıldır. En az 7 kredili ders/21 kredi (UAD ve seminer hariç) bir dönemde en fazla 10 kredi alınabilir). Ek olarak Seminer dersi alınmalıdır. GNO ≥ 2,50 olmalıdır. Tez aşamasında en az 2 yarıyıl tamamlanmış olmalıdır. Toplamda en az 120 AKTS alınmış olmalıdır. Öğrenci tezi başarıyla savunmalıdır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Yok

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yüksek Lisans öğrencilerimize ERASMUS ve ERASMUS + Staj Değişim Programı yapma fırsatı sunulmaktadır.

İstihdam Olanakları

Bu alandan yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar erken çocukluk gelişimi, eğitimi, araştırmaları ve okul öncesi eğitimi yönetimi konularında uzman olurlar. Ayrıca alanda doktora yapabilirler.