Fizyoterapi

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Fizyoterapi programı 2012 yılında kurulmuş olup 2012-2013 eğitim öğretim döneminde 20 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre öğrenci alınmaktadır. Fizyoterapi programı normal öğrenimde 30 öğrenci kontenjanımız vardır. Eğitim dili Türkçe´dir. Öğrenciler teorik dersleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu dersliklerinde ve uygulamalı derslerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı´nda yapmaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz fizyoterapi teknikeri unvanını kazanmaktadırlar. Üniversite  ve devlet hastaneleri ile fizik tedavi rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde iş bulabilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUSTAFA ERKAN KOZANOĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MERAL MİRALOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Amaç

Bu programın amacı kamu ve özel hastaneler bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksiği yoğun olarak hissedilen fizyoterapi teknikerlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere, mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, sektörün ve piyasa koşullarının gereklilikleri dahilinde sahip olunması gereken yetkinliklerle donanmış, güncel gelişmeleri takip edebilme hız ve kabiliyetine sahip, sürekli gelişim ve öğrenim hedefleri doğrultusunda en iyi hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hareket edebilen, dinamik, ileri görüşlü, iletişim kurma ve sürdürme becerileri yüksek, analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı, ulusal değerlerimize ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı çağdaş bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra merkezi/genel not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ile uluslararası öğrenci ofisi tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde de öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Fizyoterapi teknikerliği, 11 Nisan 1928 Tarih ve 1219 Sayılı Kanun, 6 Nisan 2011 Tarih ve 6225 Sayılı Kanunla değiştirilmiş olup, “meslek yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına yardımcı olan sağlık teknikeridir” şeklinde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız DGS sınavında başarılı olarak, uygun lisans programlarına (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İş ve Uğraşı Terapisi, Ergoterapi) dikey geçiş hakkı kazanırlar. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Staj

Zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri, Fizik Tedavi ve Dal Merkezleri´nde staj yapılabilir.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler Abdi Sütcü Ssağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi programı uygulama laboratuvarları, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniği ve 2021 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde yürütülmektedir.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yapılmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi değişim programı olanakları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Fizyoterapi Teknikerliği Programını tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte Fizyoterapi Teknikeri ünvanı verilir. Mezunlar, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler.