Harita ve Kadastro

Ön Lisans Programı - Karaisalı Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Ülkemizin kadastrosunun tamamlanması yada kadastrosu önceden tamamlanan alanların yeniden güncellenmesi çalışmalarının öncelikli olarak gündeme alındığı bu günlerde Harita ve Kadastro Teknikerliği mesleğine olan ihtiyacı öne çıkarmaktadır. Yine bu günlerde uygulamada olan olan yüzlerce lisanslı harita bürolarında, yasal olarak en az iki Harita ve Kadastro Teknikerinin çalıştırılacak olması da bu mesleği önemli yapmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Ülkemizin kadastrosunun tamamlanması ya da kadastrosu önceden tamamlanan alanların yeniden güncellenmesi çalışmalarının öncelikli olarak gündeme alındığı bu günlerde Harita ve Kadastro Teknikerliği mesleğine olan ihtiyacı öne çıkarmaktadır. Yine bu günlerde uygulamada olan olan yüzlerce lisanslı harita bürolarında, yasal olarak en az iki Harita ve Kadastro Teknikerinin çalıştırılacak olması da bu mesleği çok önemli hale getirmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. İSMAİL ÇEBİÇCİ

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Program bilimin evrensel ilkeleri, AB ve ulusal yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre Harita Mühendisi ile Harita Teknisyeni arasında ara iş gücü elemanı olan Harita teknikeri yetiştirmektedir.

Hedef

Program bilimin evrensel ilkeleri, AB ve ulusal yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre Harita Mühendisi ile Harita Teknisyeni arasında ara iş gücü elemanı olan Harita teknikeri yetiştirmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavda YGS-1 puan türünde yeterli puanı alarak ya da meslek lisesilerinin ilgili bölümlerinden sınavsız geçiş ile yerleştirilmek.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Harita Kadastro alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ayrıca, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Staj

30 İş günü/ Kamu kurumları ve özel sektör

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

-

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

-

İstihdam Olanakları

Belediyeler, Diğer Kamu kurumları, özel sektör