Matematik

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi


Temel Bilgiler

Matematik bölümünün başlangıcı Temel Bilimler Fakültesi içinde 1978 yılında bir öğretim elemanı alınmasına kadar uzanır. 1982 yıllında Fen Edebiyat Fakültesinin kurulması ile ona bağlı bir bölüm olmuş ve 1983-84 akademik yıllında ilk defa lisans öğrencisi alarak eğitimine başlamıştır. Bölüm kısa zamanda gelişimini tamamlayarak, 2002 yılında öğretim üyesi sayısı olarak 17'ye ulaşmıştır. 2003 yılında Matematik Bölümün bazı öğretim üyeleri ayrılarak Fakülte bünyesinde İstatistik Bölümünü kurmuşlardır. 2019 Ekim itibariyle Matematik Bölümünde 5 profesör, 5 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi ile birlikte araştırma ve eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Matematik bölümünün misyonu, çağın gereksinimlerine uygun olarak lisans eğitimi programını sürekli yenileyerek, zorunlu derslerle temel matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsetmeyi amaçlamak, geniş bir yelpazeye sahip seçmeli derslerle de öğrencilerinin kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine imkan sunmaktır. Ayrıca bölümümüz, Erasmus ve Mevlana programıyla yurt dışındaki, Farabi programıyla da yurt içinde anlaşmalı olan üniversiteler ile olan işbirliği çalışmaları yardımıyla öğrencilerine geniş bir bilgi paylaşımı olanağı sağlamaktadır. Matematiksel gelişimlerinin yanı sıra matematik bölümü öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve matematiksel kültürlerini geliştirmeleri açısından, öğrencilere yönelik çeşitli seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Ayrıca, bölüm içinde yapılan akademik seminerler, düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyumlara öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrencilerin akademik personel ile iletişimini artırmak ve böylece öğrenciler ile akademik personelin ortak çalışmalar yapması için uygun zemin oluşturacak program özelliğine sahiptir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. GONCA AYIK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. GONCA AYIK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. YILMAZ DURĞUN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. GONCA AYIK

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. LEYLA BUGAY

Amaç

Matematik bölümü lisans eğitiminin amacı temel matematik bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek, hedefleri lisansüstü çalışmalar yapmak olan öğrencileri ise bu yönde hazırlamaktır. Güçlü bir matematiksel altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, matematiksel düşünceyi benimsemiş ve almış olduğu eğitimle gerek ülkemiz bilim hayatında, gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinebilecek, etik kurallara bağlı, matematiksel olarak kendine güvenen, sorgulayan, yeniliklere açık, görev bilinci olan sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Matematik bölümü lisans eğitiminin amacı temel matematik bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek, hedefleri lisansüstü çalışmalar yapmak olan öğrencileri ise bu yönde hazırlamaktır. Bu amacımız doğrultusunda, temel matematik bilgisine sahip olarak eğitim verdiğimiz öğrencilerimizi, bağımsız düşünebilen, verilen problemi kavrayan ve karşılaştığı problemlere farklı ve özgün çözümler üretebilen, araştırma yapabilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen çağdaş mezunlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Matematik lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Çukurova Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde belirtilen kural ve koşullar

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

Staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bölümümüz de MT 131 Analiz I, MT 131 Analiz II, FM 105 Fizik I FM 105 Fizik II, ENF 204 Bilgisayar Programlama, MT 373 Visual Basic Programlama, MT 405 Araştırma Projesi I ve MT 402 Araştırma Projesi II dersleri uygulamalı derslerdir

İş Yeri Eğitimi

İş Temelli Öğrenme bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Matematik bölümü öğrencileri Fizik, Kimya İstatistik, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerinde çift anadal ile Fizik, istatistik, endüstri Mühendisliği ve Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerinde yandal yapma imkanlarına sahiptir. Elektrik-Elektronik Müh.,Makine Müh.,İnşaat Müh.,Endüstri Müh.,Bilgisayar Müh.,Fizik, İstatistik lisans programlarında okuyan öğrencilerin matematik bölümünde çift anadal ve yan dal yapma imkanları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunların MEB tarafından öğretmen olarak atanma imkanı mevcuttur. İlk, orta lise düzeyinde eğitim veren kurumlarda öğretmen olarak çalışma olanaklarının yanı sıra bankacılık, istatistik kurumlarında çalışma olanakları mevcuttur.