Bahçe Tarımı

Ön Lisans Programı - Pozantı Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

İki yıllık önlisans programı teorik ve uygulamalı derslerle yürütülmektedir. Eğitimin ilk yılında; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik gibi genel kültür dersleri ile temel mesleki dersler okutulur. İkinci yıl; uygulamaya yönelik mesleki dersler okutulmakta, ayrıca proje ve staj çalışmaları yaptırılmaktadır. Kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek Ziraat teknikerleri yetiştirilmesine yönelik olarak uygulamalı eğitim verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Program, bahçe tarımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede iş gücü yetişmesini ve mezun olan öğrencileri lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. Aslıhan AĞAR ÖZKAYA

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. İLKAY ŞEN

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Aslıhan AĞAR ÖZKAYA

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Aslıhan AĞAR ÖZKAYA

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. Aslıhan AĞAR ÖZKAYA

Amaç

Bitkisel Üretimin Bölümü, Bahçe Tarımı alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda rekabet edebilecek bilgi ve donanımları, yeni gelişmeleri takip ederek hayata geçirebilecek yetenekleri, tarımsal üretimin ilgili proğram aşamasında karşılaşılan problemleri çözüp ve uygulama yetisini, planlama kabiliyetini, üretilen bilgi ve teknolojiyi üretici ve ilgili sektörlere aktarabilme yeteneğini kazandıracak tekniker niteliğindeki ara personeli amaç edinen eğitim ve öğretim programlarını uygulamaktır.

Hedef

Bahçe Tarımı konusunda uzman, tarımda güncel gelişmeleri takip eden, uluslararası alanda iletişim ve işbirlikleri kurmak amacıyla yabancı dil bilgisi ve bilişim teknolojileri gibi çeşitli donanımlara sahip, üretim süreçlerinde yer alan tüm aşamaları bilen, karşılaşılan sorunları anlayabilen ve çözüm önerileri getirebilen, sosyal yönleri, yaratıcılık ve girişimcilik becerilerine sahip tekniker düzeyinde mezunlar yetiştirmektir

Kayıt Kabul Koşulları

Üniversitemize programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bahçe Tarımı Teknikeri diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebilmektedir.Ön lisans mezuniyet alanlarına göre Ziraat Fakültesi ve Orman Mühendisliği’ne dikey geçiş ile lisans programlarını tamamlayarak Fakülte mezunu olarak "Mühendis" ünvanı alabilirler

Staj

Kamu ve özel sektörde staj yapılabilir. Staj süresi 30 iş günüdür.

Uygulamalı Ders

Teorik derslerde edinilen bilginin uygulamaya yönelik olarak beceriye dönüştürülmesi ve pratik kazanılması için yapılan derslerdir.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenim uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Çukurova Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili MYO müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

İstihdam Olanakları

Alana dönük tüm kamu ve özel tarım kurum ve kuruluşlarında mesleki yeterlilikler çerçevesinde Tarım Teknikeri ünvanıyla istihdam edilir.