Endüstri Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bu programın genel amacı endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında ileri derecede araştırmalar yapmak ve öğrencileri daha ileri dereceler için güçlü bir analitik altyapı ile donatmaktır. Programın yöneylem araştırması, üretim yönetimi, bilgi yönetimi, kalite mühendisliği ve sağlık sistemleri gibi çeşitli araştırma alanları mevcuttur.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programda Doktora seviyesinde endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere eğitim verilmektedir. Öğrenci profili özel ve kamu sektörlerinde çalışan veya akademik kariyer düşünen endüstri mühendisi ve ilgili mühendislik ve/veya ilgili yüksek mühendislik branşlarından oluşmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ALİ KOKANGÜL

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EBRU YILMAZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. CENK ŞAHİN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ZAHİDE FİGEN ANTMEN

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Müfide NARLI

Amaç

Bu programın genel amacı endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında Doktora seviyesinde araştırmalar yapmak ve öğrencileri Doktora seviyesinde güçlü bir analitik altyapı ile donatmaktır.

Hedef

Bu programda Doktora seviyesinde endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere eğitim verilmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programın kabul koşulları Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Program başarılı olarak tamamlandığında Endüstri Mühendisliği Doktora Derecesi verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programda kazanılan derecenin kuralları Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayanlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarında akademik bir pozisyonda görev alabilirler. Ayrıca, kamu kurumlarında, özel sektör firmalarında ve diğer araştırma kurumlarında mezunlar kariyer imkanlarına sahiptirler.

Staj

Staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş Yeri Eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal, Yandal programları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Program mezunları farklı disiplinleri içeren bir müfredat ile mezun olurlar. Kamu kurumlarında, özel sektör firmalarında, üniversitelerde ve diğer araştırma kurumlarında mezunlar kariyer imkanlarına sahiptir. Mezunlar kuruluşlarda üretim planlama, kalite yönetimi, süreç iyileştirme, bilgi sistemleri, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi v.b. birimlerde çalışabilmektedir. Ayrıca, mezunlar danışmanlık, akademik ve ar-ge kurumlarında da çalışmayı tercih edebilmektedir.