Tarım Makineleri

Ön Lisans Programı - Ceyhan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

1986 yılında açılan Tarım Makineleri Programı 1987 yılında eğitime başlamıştır. İkinci öğretime ise 1993 yılından bu yana öğrenci almaktadır. 2002-2003 öğretim yılında 4702 sayılı kanun uyarınca MEB-Yök Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi ile Meslek Yüksek okullarından sınavsız geçiş ile öğrenci yerleştirilmesine başlamıştır. Öğretim dili Türkçe'dir. Öğrenim süresi iki yıldır. 30 kişi öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Yüksekokul bünyesinde bulunan 120 da'lık döner sermayeye ait üretim alanında, toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme, tarımsal ilaçlama, hasat gibi tarımsal işlemlerin uygulaması yapılmaktadır. Programımız öğrencilerinin eğitim, staj ve el becerilerini arttırmak, geliştirmek amacı ile programımıza ait metal atölyesinde uygulamalı derslerin eğitimi verilmektedir. Programımıza ait makine parkında tarımsal üretimde kullanılacak genel tarım alet ve makinalarının tamamı bulunmaktadır. Bu alet ve makinaların öğrencilere tanıtımı yapılmakta ve kullanımı için el becerileri kazandırılmaktadır. Ön lisans eğitiminde branş derslerinin yanı sıra, yüksekokulumuzda bulunan bilgisayar laboratuarlarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde dersler uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrenciler ilk yarıyıl ofis programlarını kullanmaya başlamakta daha sonraki dönemlerde bilgisayarlı çizim (Autocad) becerisini elde etmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. METİN DAĞTEKİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. LEYLA GÜLLÜOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ALPER SOYSAL

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. METİN DAĞTEKİN

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ALPER SOYSAL

Amaç

Tarım Makineleri Programında, tarımsal üretimde kullanılan tüm alet ve makinaların yapımı, çalıştırılması, tamir bakımı ve tarımsal işlemler konusunda teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

Hedef

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Tarım Makineleri Programı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Programa TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. TYT puanı ile tercih yapan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Mezunlar Tarım Makineleri alanında önlisans diploması kazanmaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Tarım Makineleri alanında ön lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Kamu kurumları ve özel sektörde öğrenciler stajlarını yapabilirler.

Uygulamalı Ders

Tarım Makineleri programında Mekanik Teknoloji, Teknik Resim, Termik Motor Bakım-Onarım, Meslek Resim, Hasat Harman Makineleri gibi uygulaması olan dersler bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Staj dışında iş temelli öğrenme aktivitesi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Tarım Makineleri Programından mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörün ilgili bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler.