Grafik

Lisans Programı - Güzel Sanatlar Fakültesi


Temel Bilgiler

Grafik bölümünün eğitim planı, dört yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrencinin, ülke ve küresel bazda basılı medya, multimedya, çevresel tasarım, reklam gibi çeşitli iletişim platformlarında, doğru iletişim methodlarını kullanarak yetkin tasarım çözümleri üretebilmesi hedefiyle hazırlanmıştır. Öğrenciler eğitim süreleri boyunca basın-yayın tasarımından web tasarımına, illüstrasyondan, çevresel grafik tasarımına geniş bir yelpazede, görsel iletişim becerililerini geliştirebilecek dersler almaktadır. Bölüm 4 atölye, 1 bilgisayar atölyesi ve 1 fotoğraf stüdyosu ile öğrencilere sunduğu çalışma ortamında 2 Dr. Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ile eğitim vermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

4 yıllık eğitim-öğretim sonunda öğrencilerimizin, çalışma alanları içerisine giren konularda araştırıcı, yaratıcı, kültürlü, eleştirel bakış açısına sahip, doğal ve yapay öğelere/imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni işlevler kazandırabilen, İnsana, topluma, doğaya duyarlı, toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren, görsel iletişim ediminin gerçekleştiği tüm fiziksel ortamlarda ürün koyma yeterliliğine sahip grafik sanatçısı/tasarımcısı olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Tuğba GAYRET

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. BURÇAK SALMAN

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. DERVİŞ İLKER GÜL

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR

Amaç

4 yıllık eğitim-öğretim sonunda öğrencilerimizin, çalışma alanları içerisine giren konularda araştırıcı, yaratıcı, kültürlü, eleştirel bakış açısına sahip, doğal ve yapay öğelere/imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni işlevler kazandırabilen, İnsana, topluma, doğaya duyarlı, toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren, görsel iletişim ediminin gerçekleştiği tüm fiziksel ortamlarda ürün koyma yeterliliğine sahip grafik sanatçısı/tasarımcısı olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Hedef

Sanat/tasarım eğitimi ve öğretiminde evrensel ölçütler doğrultusunda, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösteren, Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma bilincine sahip, Türk dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda özen gösteren, çalışma alanı olarak uluslararası düzeyi hedefleyen, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları tasarımlarında kullanabilen, teoriyle pratiği birleştirerek yaratıcılığı ortaya çıkarma anlayışı içerisinde bireyler yetiştirerek ülke ve yaşanılan şehir ortamına sanat/tasarım yoluyla katkıda bulunmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Grafik Bölümü Lisans Programı'na giriş için Lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında Grafik Bölümü için ilan edilen yeterli puanı almış olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Grafik Tasarımcı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Grafik Bölümü Lisans Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden minimum 240 AKTS değerinde ders almış ve zorunlu olan matbaa ve ajans stajlarından başarılı bulunmuş olmak

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan ögrenciler, Lisans mezuniyet not ortalaması ve başvurdukları kurumların yapacağı uygulamalı sınavlarının ve mülakat sınavlarının degerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Stajlar “Matbaa” ve “Ajans” stajı olmak üzere iki ayrı staj olarak belirlenmiştir. Staj süreleri, “matbaa” ve “ajans” stajları için 20’şer iş günü olmak üzere iki ayrı staj süresi olarak gerçekleştirilmelidir. Öğrenci, iki staj için toplam 40 iş günü olacak şekilde en erken 3. Yarıyıldan itibaren, stajını yapabilir. Mezuniyet için zorunlu olan “matbaa” ve “ajans” olmak üzere iki stajın tamamlanması gereklidir.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi zorunlu değildir. Ancak öğrenci zorunlu stajlarının dışında, öğrenim hayatı boyunca yaz döneminde dilediği kadar firmada stajer olarak çalışabilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrencilerimiz anlaşmalı olduğumuz kurumlar kapsamında Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları aracılığı ile değişim programlarından yararlanabilmektedirler. Ayrıca bölümümüzün çift anadal ve yandal programı da mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren, yerel veya network reklam ajanslarında, masaüstü yayıncılık sektöründe, tasarım atölyelerinde ya da departmanlarında, yaratıcı yönetmenlik, sanat yönetmenliği, grafik tasarımcılık, sayfa tasarımcılığı ve illüstrasyon sanatçılığı, matbaa ve/veya baskı öncesi hazırlık endüstrisinde grafikerlik ve atölye şefliği, tekstil sektöründe grafik tasarımcılık, illüstrasyon sanatçılığı ve baskı tasarımcılığı, yazılım sektöründe veri görselleştirme ve arayüz tasarımcılığı, oyun sektöründe karakter, konsept ve arayüz tasarımcılığı gibi alanlarda istihdam olanaklarına sahip olmaktadırlar.